Nevěstky Olomouc

Tantra Masáž Praha

Líbání s jazykem české kundy

líbání s jazykem české kundy

Každopádně mezi opětovným drážděním klitorisu by měla být nějaká ta časová mezírka, kterou by partner mohl využít k jiné stimulaci, protože klitoris je po orgasmu velmi citlivý a další dráždění by mohlo být nepříjemné, až nesnesitelné. Většina žen jistě upřednostní jemný, měkký, teplý a vlhký jazyk. Už jen představa blížících se partnerových úst k roztouženému ženinu klínu je velmi vzrušující.

Z fyziologického hlediska jde především o  dostatečné zvlhčení citlivé oblasti klitorisu. Orální stimulace je velmi intimní záležitost, kde lze použít jazyk i rty, popřípadě i zuby velmi jemně. Pokud partnerka potřebuje delší dobu k dosažení orgasmu a vy se bojíte o svůj jazyk, pak ji alespoň navlhčete jazykem, popřípadě střídejte stimulaci rukou a jazykem. Méně citlivé ženy preferují intenzivnější dráždění prstem, který lépe vyvine tlak na klitoris. Nejintenzivnější je použití vibračního stimulátorku.

Všechny varianty můžeme střídat, plynule přecházet z jedné na druhou, kombinovat s drážděním jiných částí těla a používáním pomůcek. Neměňte techniku příliš často jenom kvůli tomu, abyste ukázali, co všechno umíte.

Méně znamená většinou více. Spíš pozorujte reakce partnerky nebo se jí přímo zeptejte , každé se bude líbit něco jiného…. Jen špičkou, nebo celým jazykem?

Je to velmi individuální. Co se líbí jedné ženě, nemusí se líbit druhé. Celý jazyk má větší plochu a je jemnější, špička je pevnější, a proto se dotýkejte samotného klitorisu velmi jemně. Před a při orgasmu, kdy je klitoris nejcitlivější, raději špičkou vůbec ne. Obě metody můžete  kombinovat a plynule přecházet z jedné na druhou, jazyk si u toho také trochu odpočine. V nabídce máme kromě čirých neparfémovaných gelů i  lubrikační gely s ovocnou příchutí  a vůní, které můžete olizovat. Použijeme-li  hřejivý gel , bude prožitek díky prokrvujícímu efektu ještě výraznější.

Tento gel se ale nedá olizovat, takže se hodí k dráždění rukou nebo vibrátorkem. Nejjednodušším a nejjistějším způsobem je masturbace erotickou pomůckou — nejlépe speciálním vibrátorem na klitoris.

Klitoris můžete dráždit i nepřímo. Při troše šikovnosti, představivosti a vnitřním vzrušení lze dojít i k vytouženému orgasmu. Sedíme zpříma na židli a střídavě svíráme a povolujeme svaly stehen a současně posunujeme pánev dopředu a dozadu.

Kolena tlačíme k sobě, střídáme intenzitu napětí a uvolnění, popřípadě stahujeme i hýždě k sobě. Zároveň posilujeme i  pánevní dno , což ocení i partner. Tato technika stimulace je poměrně nenápadná a dá se použít na různých místech např. Podepření klínu podsunutou patou: Lepšího efektu docílíme, pokud budeme mít plnější močový měchýř. Dojde tak i k vnitřnímu napětí a tlaku. Opatrnost je zde rozhodně na místě. Samovolné dráždění, kdy se tanga nebo pevnější kalhoty tzv. Toto je však ve většině případů spíš obtěžující a může i podráždit jemnou sliznici.

Umožňuje docela intenzivní zážitky. Můžeme střídat jak teplotu, tak vzdálenost a sílu proudu. Kromě nejznámějších obav mužů, že mají malý penis, a žen, že jejich prsa nejsou dostatečně pevná , existuje řada jiných strachů. V souvislosti s tématikou stimulace klitorisu mohou mít ženy problém se nechat orálně dráždit, protože si myslí, že jejich zevní část rodidel je nevzhledná.

Podle jejich mínění nemohou partnerovi nabídnout růžovou šťavnatou broskvičku , jakou mají mladé dívky. Jiné mají obavy ze zápachu , nechtějí se svému miláčkovi zprotivit. Dobrá zpráva pro všechny je, že pokud je muž dostatečně vzrušený, nevnímá drobné nedostatky své partnerky, ba v některých případech jsou pro něj i dráždivé.

Co se týče charakteristického pachu vůně pohlavních orgánů, pokud dodržujete dostatečnou hygienu a nemáte nějaký zdravotní problém , tak to klidně pusťte z hlavy. Člověk je animální tvor a feromony jsou pro něj přitažlivé a vzrušující. Chuť a vůně mýdla je pro některé muže horší, než přirozené klima ženina pohlaví.

Jestliže chuť a vůně nebude odlišná od ostatních částí těla, pak by mu stačilo olizovat vám jen ruku. Muži zase mohou pociťovat obavy z toho, že to dělají špatně , že neumí svou partnerku uspokojit.

Psychických problémů je velká spousta. Správná a otevřená komunikace s partnerem je nejrychlejším řešením problémů. Podívejte se na zajímavé články v Magazínu Růžový slon nebo na poslední oblíbené články: Ahoj, četla jsem celý článek o klitoriálním orgasmu-jak se dá dosáhnout. Je mi 38 let, vaginálního orgasmu jsem nikdy nedosáhla,prožívám klitoriální a to tak, že muž leží na zádech s nataženýma nohama, já se celým tělem k němu přitisknu, rozkročím nohy a jeho penisem si krouživym pohybem dráždím klitoris až dosáhnu orgasmus.

Je to krásné pro oba,nazí,přitisknutí k sobě Také nedosahuji vaginální orgasmu, ale nevadí mi to, protože při souloži volíme takové polohy, abych si mohla zároveň dráždit klitoris, takže i když nejsem vaginální, dosahuju orgasmu, když je ve mě. Já vaginálního orgasmu také nedosahuji.

Nicméně nevidím v tom problém, přítel mi to udělá jazykem a šikovným prstem a potom nebo předtím pokračujeme souloží. Společnost Růžový slon s. Vážíme si vašeho soukromí, proto s vašimi osobními údaji, které od vás získáme, nikdy neobchodujeme. Použijeme je jen v rámci plnění smlouvy — kvůli přepravy zboží, informování o vyřizování objednávky a v komunikaci mezi námi.

Po objednávce se vás zeptáme, jestli chcete ohodnotit pomůcky a jak jste byli s nákupem spokojeni. Budete-li chtít, pošleme pár tipů k vašim a souvisejícím pomůckám. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Růžový slon s. Kontaktní údaje správce jsou následující: Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude: Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval a , že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Webové stránky — soubory protokolů Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech.

Clairvilová a Saint-Fond byli současně hotovi. Po těchto bezbožnostech následovala bohatá hostina. Po čase přišla ke mně Clairvilová a navrhla mi zvláštní podnik.

A chtěla bych to s tebou provésti. Toužím po něm již půl roku. Chci si s ním zamrdat. Půjdeme k němu ke zpovědi a rozpálíme jeho smysly nejdivočejšími detaily; jsem přesvědčena, že nám sám učiní nabídku a ukáže způsob a cestu, jak se k němu dostat.

Pak ho důkladně vypumpujeme. Naše bezvadné toalety se znamenitě hodily k našemu chování a páter Claudius, jehož jsme si daly zavolati, nás pokládal ve zpovědnici za dvě zbožné kajícnice. Ubohý karmelitán byl hned v ohni. Pak jsem se dala do práce já. Bůh je dobrý a milosrdný.

Roztrhla jsem přes své mládí všechna pouta a odvrátila jsem se od Nejvyššího. Protože mne nyní nezná, potřebuji vás jako prostředníka. Budete se chvěti z mých hříšných vášní. Žene mne to na dráhu hříchu přes všechnu pomoc, již mi poskytuje náboženství. Dokonce i v této chvíli ruší akt milosti myšlenka, že jsem s vámi sama. Hledám boha před jeho soudnou stolicí a nalézám rozkošného muže, jemuž bych se hned poddala. Božský muži, tvá řeč se dotýká mého srdce místo rozumu a nalézám vzrušení, kde jsem hledala klid.

Sejděme se někde jinde. Opusť toto prostředí, které mne naplňuje strachem. Přestaň na chvíli být sluhou božím! Byl celý bez sebe. Jste sirény, okouzlující sladkou řečí. Mám tu poblíž pokojík a tam se vás pokusím uklidnit. Byla již temná noc. Claudius nám řekl, abychom ho opatrně na 20 kroků sledovaly. Brzy jsme přišli do zastrčeného a tajemného domku, kde nás mnich pohostil piškoty a likéry. Chceme si s tebou obě zamrdat. Zasměj se s námi naší lsti a uspokoj nás.

Zbožňuji tě už půl roku a poslední dvě hodiny myslím jen na tvůj ocas. Je brouček hoden svého ptáka? Šíp zmizel rychle v pochvě, která již byla čtvrt hodiny vlhká touhou po něm. Sotva jsem objala oběma rukama jeho strašnou hlavu. Zázrakem přírody měl tři kulky. A byly plné, jako oteklé. Sotva pronikl Clairvilové do pochvy vystříkly celé proudy.

Claudius mne třel prsty, zatím co s ní obcoval. Když přestal, zůstala Clairvilová ležet. Onanovala se v očekávání příští soulože. Ztopořil se mu hned znovu. Claudius se vyhnul mé ruce a chtěl sám vniknouti do nabízené mu dírky. Konečně, jako běžec, který spatří cíl, se utrhl a ponořil se do propasti. Položil mne při tom vedle Clairvilové a potom s ní vší silou obcoval a mne velmi obratně rozdražďoval. Líbej mne aspoň a strkej mi jazyk do úst tak hluboko, jako ocas do pochvy. Vystřebala jsem mu z údu pěnivý proud na Clairvilinu kundu.

Julietto, ty ho nesneseš. Aby jej sluhovi páně ztopořila, pokoušela se o lízání, ale tento stožár se jí nevešel do úst. Konečně si pomohla jinak: Je to osvědčený prostředek pro lidi zvyklé souložit zezadu.

Na otázku Clairvilové se Claudius přiznal, že také v mládí se svým společníkem Mrdejte, přátelé, dám mu to zezadu a pak nám to může, bude-li mít chuť, oplatit. Podívej se," řekla a odkryla si zadnici, "tohle má stejnou cenu jako kunda, kterou máš v práci. Vzhůru, ničemo, a omrdej tuto novicku, která se ti prve zpovídala.

Za trest jí to udělej, ty šoustači, a hlavně stejně dobře jako mně. Ale ač jsem to ve svých výstřednostech přivedla již daleko a ač jsem již užila nejpěknějších mužských údů Paříže, tento jsem přece nepojala bez přípravy.

Clairvilová měla se mnou soucit. Navlhčila jazykem mnichův nestvůrný žalud a moje stydké pysky. Pak mi vstrčila ruku pod zadnici, aby ji přiblížila tomu hromotlukovi, a druhou zaváděla mohutný stožár do mé přední dírky.

Claudius, odvážný po prvních vítězstvích, sevřel mne vší silou kolem boků, potil se a s pěnou u úst dostal se dovnitř. Jeho úspěch mne však stál krev. Bylo to, jako bych dosud byla pannou. I bolest jsem měla tutéž. Brzy se však změnila v nejsladší rozkoš a pochutnávala jsem si na každém nárazu. Obdařily jsme mnicha rozkoší a pak jsme ho dali zajmouti.

Když se mu pak jeho úd po prvé vzpřímil, uřízla mu jej u samého břicha a dala si jej chirurgem preparovat. Tak získala nejkrásnější a podivuhodné godemické, jaké jsem kdy v životě viděla. Claudius vydechl za strašných muk svou duši a Clairvilová tato muka v své chlípné zuřivosti zesílila až k šílení.

Moji lidé mi ohlásili asi pětačtyřicetiletého muže; je prý ve velké bídě a neústupně prý prosí o milost, aby se mnou mohl nerušeně promluvit. Nejdříve jsem mu vzkázala, že nejsem zvyklá přijímat lidi jeho druhu a že, když má doporučení ministrovo, mi má poslat krátké memorandum a pak že uvidím, co se dá dělat. Cele tvrdošíjný žebrák neodcházel. Spíš ze zvědavosti než z jiného důvodu jsem ho pustila konečně do salonu, v němž jsem obvykle udílela audience, a poručivši svým lidem, aby se nevzdalovali, připustila jsem návštěvu té nové osobnosti.

Říkám ,bohužel', neboť přes skvělý život, jaký vedete, by vám přece nebyla trpěla vaše nevázanosti a výstřednosti. Prohlédněte si tyto papíry a uvidíte, slečno, že pomoci potřebuji a že mám na ni právo.

Moje matka se provinila! Jsem bratranec vaší matky a byl jsem rodiči pro ni určen. Tu se nahodil výhodnější sňatek, který ona přijala, ač byla se mnou těhotná. Jen mně děkujete za svůj život a černé znaménko na prsou dokazuje, že mám pravdu. Máte je též, Julietto? Váháš-li ještě, přečti si tyto doklady, aby ses přesvědčila. Po smrti tvé matky - vím, byla to těžká smrt - přivoděná darebáctvím jistého Noirceuila, s nímž jsi se spustila, ač jsi o všem věděla, a jenž by byl zítra zničen, kdybychom měli důkazy, tedy po její smrti se na mne hrnulo neštěstí se všech stran.

Mé jmění bylo ztraceno, stejně jako jmění tvé matky. Již osmnáct let žiji z veřejné dobročinnosti. Mám nezměnitelné zásady, které k vůli vám nemohu měnit. Vracím vám doklady vašeho otcovství. Nedovedete si představit, jak je mi lhostejno, měla-li jsem nějakého otce, nebo ne. Radím vám, abyste hleděl co nejrychleji zmizet, ježto bych vás jinak musila dát vyhodit oknem.

Bernola se vrhl proti mně. Nejsi-li mým dítětem, nemáš-li v sobě mou krev a nezasluhuji-li tvé pomoci, dovol, abych svá práva nahradil pláčem bídného člověka a prosbami. Do mého srdce se vplížila krutá chlípnost, jaká mne jímala vždy při myšlence na nějaký hrozný zločin. Naposledy vás vyzývám, abyste opustil moje pokoje, nechcete-li zhynout v mém vězení. Vykřikoval střídavě prosby, nadávky, něžnosti, proklínání i urážky a tloukl hlavou o zem a krví zaléval mou obuv. Tato krev byla mojí a to mne bavilo, takže chvíli trvalo, než jsem zazvonila.

Musela jsem se uklidnit v klínech svých žen, které k tomu potřebovaly plné dvě hodiny. Takové jsou následky zločinu na srdce mého druhu. Druhého dne u mne obědval ministr s Noirceuilem. Ptala jsem se posledního, zda zná jistého Bernola, jenž tvrdí, že byl milencem mé matky a mým otcem. Měl své statky vedle tvého otce a ztratil je mou vinou současně s ním. Byl velmi za dobře s tvou matkou a není jeho zásluhou, že dosud nejsem oběšen. Tohoto ostnu se musíme zbavit. Víte, jak jste zpracovali mou duši, a buďte jisti, že se ukáží plody vašeho učení.

Chlap musí zemřít mou vlastní rukou. Noirceuil využil příležitosti mého sehnutí a zmocnil se mé zadnice. Ty a Saint-Fond nás překvapíte a za trest mne přinutíte, abych ho sama zabila.

Řekněte to Clairvilové, aby z této sladké ničemnosti také něco měla. Dostala jsem od obou dvojnásobnou dávku do zadnice, neboť má zločinná fantasie je přivedla do extase.

Ihned mi dal Saint-Fond Pospíšila jsem si navenek a napsala jsem Bernolovi, že se ve mně probudila láska k němu. Řekla jsem mu, že tento div provedl zdravý venkovský vzduch, který mívá na mne vždycky dobrý vliv. Nemůžete si představit můj požitek z jeho oklamání. Byla jsem přímo opojena a mou první starostí bylo, abych mu ukázala všechno své bohatství. Dráždivé laskání dokončilo jeho uchvácení. Konečně přišel čas oběda. Dala jsem jej připravit stejně pečlivě jako posledně, a jakmile jsme se najedli, pozvala jsem Bernola na pohovku a nabídla mu svoji zadnici.

Přemožen mými sofismaty ponořil se do ní a hned potom na nás s křikem vrazili Clairvilová, Noirceuil a Saint-Fond. Máš jediný prostředek k záchraně, ty nevěrnice: Vezmi tuto pistoli, určenou původně pro tebe; jsou v ní tři kulky, jimiž pošleš tohoto bídníka na onen svět. Vždyť je to můj otec! Vřele milovaný otče," zvolala jsem, "odpusť mi vraždu pro násilí, jemuž jsem, jak vidíš, vystavena. Bernol byl přivázán na židli a hlavu měl deset kroků ode mne.

Saint-Fond si lehl na pohovku a vpálil mi svůj úd do zadnice. Noirceuil ho jednou rukou bil a druhou se sám ukájel. Jak vystřelíš, poteče s jeho krví současně mé semeno! Noirceuil se musil druhého dne vrátit do Paříže; zůstala jsem s Clairvilovou se Saint-Fondem na venkově.

Po našem návratu přivedl mi Saint-Fond svoji dceru, jejíž pokoje byly během naší nepřítomnosti upraveny. Děvče bylo neobyčejně krásné: Není ještě všechno zničeno. Zepředu je Alexandrina dosud pannou, ale panenství své zadnice ztratila již dávno. Nikdo si nevšimne," pokračoval Saint-Fond, "že je vždy ráno mrskána a večer zneužívána. Svěřím ti tu dívku. Vychovej ji, ať je hodna přítele, jemuž je určena.

Dej jí poznat chuť všech zločinů a odpor k ctnosti. Nastupuješ má práva; pěstuj v ní vše, co jsi sama dosud prožila. Děvče bylo stejně krásné jako chladné a klidné. Byla jsem ve svých ideích tak pevná, má lhostejnost a flegmatičnost byly tak bezpečné - ať už z přesycení nebo ze systému - že jsem ji mohla mít deset hodin v náručí a mazlit se s ní, aniž bych ztratila hlavu.

Alexandrina mi ukázala své tělo i duch s nové stránky, neboť měla takový temperament, že, když jsem ji chtěla dráždit, našla jsem ji vždy hotovou k výbuchu.

Ptala jsem se jí, zda ji bolelo, když ji otec prznil zezadu. Uběhl nějaký čas od mé poslední návštěvy společnosti. Stále obklopena rozkoší, nevěděla jsem, čemu dát přednost.

Sotva jsem vstoupila, dostalo se mi se všech stran poklon a pochvaly a brzy jsem byla jejich obětí, ač jsem přišla sama užívat. Neměla jsem chuť opětovat žár asi čtyřicetiletého muže, jenž mne začal mrdat, a pracovala jsem jen mechanicky, pozorujíc bedlivě mladého abbé, jenž střídavě mrdal zezadu dvě dívky a současně se dal mrdat.

Byl jen několik kroků od nás. Mé návrhy ho vzrušily a věnoval mi víc pozornosti než individuím, jimiž byl zaměstnán. Jakmile jsme se zbavili svého okolí, spojili jsme se. Nechápu, jaké potěšení může míti muž v kundě. Chabertův společník měl ocas jako osel, abbé byl také dobře urostlý, ale má díra je unavila oba.

Slíbila jsem Chabertovi, že ho vyhledám a pospíšila jsem do serailu. Když jsem tu strávila s muži dvě hodiny, poslala jsem si do ženského serailu pro oběť.

Toužila jsem sestoupit do oněch hlubin mezi zdmi, v nichž se člověk cítil jako pod zemí. Vzala jsem si dvě děvčátka ve stáří pěti a šesti let a nikdy jsem nepoznala většího blaha. Mohla jsem tam křičet a nadávat podle libosti. Byli by nás dřív uslyšeli naši protichůdci než obyvatelé této zeměkoule a vystoupila jsem po množství hrozných rozkoší na povrch sama, ač jsme dolů šly tři. Uběhly asi čtyři měsíce od té doby, kdy jsem obcovala se svým otcem, a byla jsem velmi rozčilena, obávajíc se, že jsem těhotná.

Brzy jsem poznala, že mám pravdu a rychle jsem se rozhodla. Obrátila jsem se na proslulého porodníka, dosti nesvědomitého a obratného, jenž do mé matky zavedl dlouhou, ostrou jehlu a embryo zabil. Za dvě hodiny vyšlo bez bolesti. Jednoho dne řekla Clairvilová: Vyrábí a prodává všechny možné jedy, prorokuje a jen zřídka se mýlí. Je rozkošný pocit, míti v rukou život druhého.

Cítila jsem, že ve chvíli, kdy jsi mi to řekla, zachvěly se mé nervy chlípným otřesem. Jakuba bydlela v malém, osamělém domku dobrodružka, již jsme hledaly.

Sluha zazvonil a stará služka se ptala, co si přejeme. Pak nás zavedla do nízkého sálu, když nás dříve požádala, abychom nechali kočár v sousedním hostinci.

Za čtvrt hodiny se objevila Durandová. Byla to velmi krásná žena, čtyřicet let stará, krásně vyvinutých tvarů, římské hlavy, výrazných očí, příjemného hlasu, jemného chování, měla zkrátka vše, co znamená půvab a ducha. Nejdřív nám máte předpovídat budoucnost; zde je za to 25 louisů. Dále nám musíte prodat prostředky k ovládnutí života; dáte nám kompletní sbírku jedů.

Zde je odměna za poučení," řekla Clairvilová, dávajíc jí dalších 50 louisů. Černě vymalovaný a jen málo osvětlený lampou, měl asi 20 stop rozlohy. Celá pravá strana byla vyplněna všemožnými kamny a jinými chemickými přístroji, nalevo byla spousta lahviček a pohárů na několika stolech. Vpředu zakrývala záclona prostor, o němž promluvím později.

Uprostřed byl dřevěný sloup pokrytý černým sametem. K tomu nás Durandová přivázala obličeji k sobě obrácenými. Potom zavládlo naprosté ticho. Dostaly jsme, nevědouce od koho, každá 50 ran metlou. Ta byla tak zelená a tvrdá, že jsme brzy krvácely, ač jsme tomu byly zvyklé.

Přece jsme však nepromluvily, neodvážily jsme se naříkat. Pak někdo ohmatal naše zadnice a jistě to nebyly ruce Durandové. Hned to začlo znova. Nemohly jsme tentokrát pochybovat o pohlaví našeho mrskače, neboť se nás dotýkal mužský úd.

Smáčel se v naší krvi. Dva nebo tři polibky se dotkly našich zadnic a dokonce jsme v nich pocítily jazyk. Tentokrát nebylo použito metel, ale velmi ostrých trnů. Cítily jsme je, ač citlivost našich zadnic otupěla; v proudy krve se mísily polibky a exekuce byla skončena. Sňali nám pásky s očí a byla tu jen Durandová, stírající nám opatrně látkou krev.

Odvázala nás, vykoupala naše zadky ve vodě s octem a ptala se, jak jsme trpěly. Pak nás Durandová spoutala provazy přes prsa tak pevně, že jsme se nemohly zdvihnout a vidět, s kým máme co činit.

Polonahá seděla u nás. Její nádherná prsa byla ve výši našich obličejů. Dala si je od nás líbat a pozorovala naše tváře a pohárek s naší krví. Někdo nás rozdělával nejdříve na poštěváčku, pak v pochvě a na konec s velkým uměním v zadnici. Zdvihali a roztahovali nám stehna a přiměřeně velkým údem jsme byly střídavě mrdány zepředu i zezadu. Ještě slovo a vše je ztraceno. Nejdříve jsme Durandovou požádaly o ukázku báječných účinků semene ropuchy. Durandová se nás ptala, nechceme-li ji dát mrdat mužem a při tom ji otrávit.

Odpověděly jsme, že nám tím způsobí potěšení.

...

Nahota na veřejnosti lady dee porn

ASIATKA PRAHA ASIATKA PRIVAT

Sex třebíč líbání s jazykem, Ruská holka přijde o panenství před kamerou Pornuj. Pornuj dlouhá porno videa zcela zdarma! Dvě české kurvičky předvádějí. porno videí Líbání. Sledujte české Líbání porno zdarma v HD. I přivedl je k němu, a on líbal a objímal je. nor Men Israels øine var sløve av alderdom, han kunde ikke se; og Josefførte dem bort til ham, og han kysset.

De gordas mujeres porno amateurs follando anal videos viejas muy peludas follando descargar videos porno negritas petardash porni español parejas porno películas porno gratis abuela folla en grupo rubias culos hd tios videos pornos españolas videos x maduras gratis porno anal extremo zorras lesbianas gordas rusas putas pono gratis rubias peludas gratis chicas y desnudas rubias vanesa romero porn porno.

cumlouder pollas grandes penes de folladas webcam tube milf mamada video porno hd porn madura tube masaje anal brutal porn travestis videos porno españoles mui zorras videos de gordas porno españa porno gratis alexi texas porno lesvianas gratis estrellas porno videos porno amateur videos porno de lesvianas videos maduras xxx tube videos porno abuelas babosas sexso xxx videos porno lesbianas hd chicas xxx porno arabe video porno geys abuelas culonas y desnudas videos porno travestis follar videos pornos vintagexxx chicas espiadas mejores videos porno rubias tetonas videos hentai gratis viejas lesbianas hd follando en español porn porno anal tetona abuelas porno hablando español madre hentai3d video porno de mujeres maduras follando follandose muy porno folladas porno grati sexo masajes porno gratis massage porn descargar gratis porno en la folla porno twinks chicas 19 rubias x maduras xx potno porno.

cumlouder español hd vidio virgen xxx videosporno gratis gorditas videos de orgias amateur interracial porno porno free videos de maduras swinger trios porno mujeres porno lisa ann porn muyzorrras jovenes lesvianas jovenes seso grati porno manga sexo hentai video travestis gratis maduras cumlauder videos pornos gratis samantha bentley negros embarazadas porno videos viejasputas putillas follando con jovenes seso duro mujeresmeando porno videos actrices porno con mama porno grati jinx maze anal tube porn hd tias buenas videos sexuales gratis hentai vidios prono gratis viejaspeludas videos trans abuelas calientes lisbianas viejas gratis de mujeres chicas haciendo el culo videos gratis video porno lesbianas porno sado ancianas gordas culonas los mejores videos porno grati jinx maze videos pornos en castellano viejosfollando porno pov hd tias con embarazadas porno despedida soltera porno amater tetonas gratis de abuelas lesbianas sexo hd porno tetas muy zorras peliculas xxx rubias tetonas desnudas porno bisexuales porn videos xxx videos eroticos putas follando como locas culos negras cachondas películas pornográficas gratis videos de maduras hard porn tube xxx películas porno interacial vídeos porno morena española follando por torbe jenna jamenson las mejores vídeos de viejos porno gratis mujeres corriendose los mejores videos tetonas madura caliente videos hd videos de sexo hentsi vídeos de masajes videos porno videos pornos amater casero maduras con polla paris porn follando penetracion vaginal sexo hentai videos de maduras porni gratis chicas comiendose el culo polla negra videos gratis kitty jane pareja joven porno gratis videos sexo anal porn tube ver videos porno peludas vodeos xxx orgias porno bi lesbianas follandose videos porno duros milf lesbianas maduras webcam xxx free culos grandes follando blancas hentai 3d mature manga porn maduras con jovenes porno strapon porn chicas comiendose el coño culos hd xxx 69 porno amaters follando descargar vídeos eróticos bibi jones videos amateur porn tube videos free videos follando porno zorras lesbianas intercambio de madres xxx gratis videos pornos gratis amateur porn tatiana delgado follando pov porn free videos porno gratis masturbacion videos gratis sasha grey anal cuarentonas follando videos de sexo en español porno gratis actrices porno gorditas pornografia xxx en fiestas sexo trios porno gratis videos porno parejas cleopatra xxx videos porno videos porno de abuelas morenas maduras videos porno para follar playa tetona follando con sexo negras videos trabestis pajinas porno madre video porno gratis porno gratis maduras porno gratis abuelas culonas vasca follando por torbe vídeos porno hd videos rubias bdsm masaje erotico latinas chicos follando videos lesbianas haciendo pajas femeninas doble penetracion nekane actriz porno españolas gratis videos porno español vidios porno 69 porno de parejas calientes las mejores videos porno madura corridas en la abuela follando muizoras brasileñas porno sexo gratis abuela follando madre hentai3d video hentai porno en castellano dos hombres desnudos sasha grey videos porno rubias tetudas chicos y chicas desnudas paja xxx ver videos porno españolas gratis gigi love sexo trans runias 19 porno geys chicas con monjas rubios bideos de maduras video porno gordas porno español videos sasha grey anal vidios por torbe videos folladas caseras pollas gordas gratis culos grandes corridas en espanol porno grati video amateur porn videos pornos gratis negrasfollando actrices del porno bdsm porno.

con maduras sexo porno con enanas latinas culonas ver películas pornográficas gratis videos hd viejas gratis lesbianas putas rectuve videos porno de peludas descargar videos porno espanol gratis cumlouder español gratis gang bang porno maduras. cumlouder porno hd follando xxx gratis de abuelas franceska jaime mejor porno de masajes porno xx hotporn porno gratis en español amater videos gratis viejaspeludas porno xxx corridas maduras jade kitty jane anal españoles gratis en español triple penetracion maduras porn porno xx sexo gratis maduras en español mom and son xxx chicas guaras peliculas porno gratiss mujeres videos xxx videos porno hd chicas rubias ver porno anal porno gratis porno maduras sexo con gordas tetonas porno playa maduras gratis en la ducha videos porno español gratis vidios pornos gratis porno folladas videos porno de madura tube masaje con negros zorras maduras maduras.

Líbání s jazykem české kundy