Nevěstky Olomouc

Tantra Masáž Praha

Ženský výstřik lenka juroskova

ženský výstřik lenka juroskova

Společnost Agel nám dává možnost vytvořit optimální síť pro léčbu onkologicky nemocných, kde specializované centrum velmi úzce spolupracuje s dalšími odděleními a nemocnicemi a koordinuje péči o pacienty s maligními onemocněními. Jeho neoddělitelnou součástí jsou spolupracující onkologické ambulance, bez nichž bychom komplexní terapii nebyli schopni poskytovat. Směřováním pacienta správným směrem a spolupodílením se na jeho léčbě mu můžeme nejvíce prospět.

Právě vazba všech odborníků na jednotlivá centra může napomoci multidisciplinární péči. Úloha center není poučovat a kritizovat postupy odesílajících kolegů, ale nastavit správnou léčbu pro správného pacienta.

Pouze takto lze zvyšovat kvalitu péče v onkologii. Našim společným pacientům si dovoluji popřát špičkovou a kvalitní péči! Jedinečný vozík BOGI v hodnotě téměř Mladý muž nejprve požádal zdravotní pojišťovnu o finanční příspěvek na pořízení invalidního vozíku, ale obdržel zamítavé stanovisko s odůvodněním, že na nový elektrický vozík nemá nárok.

Nový vozík mladíkovi zkvalitnil jeho život, protože starý invalidní vozík vždy musel někdo tlačit. Tělesně postižený David Trojek se narodil s rozštěpem páteře, nechodí a je zcela odkázaný na invalidní vozík.

David s novým elektrickým vozíkem Vystudoval Střední obchodní školu v Jánských lázních, která jej bavila, a stále se rád vrací do tohoto školského zařízení. Dana Polachová a PhDr. Když usínají, tak postupně přestávají dýchat. Bez přístroje, který to dělá za ně, by ve spánku zemřely. Toto onemocnění není léčitelné a je doživotní.

Radka Baková S malou Vaneskou zleva: Pacienti s tímto syndromem v okamžiku, kdy usnou, přestávají postupně sami spontánně dýchat. Dechy se změlčují, až posléze po nějaké době zcela vymizí. V momentě, kdy děti usnou, je zdravotní sestry připojují na dýchací přístroj k dýchací trubičce na krku.

Rodiče se k malému Kristiánovi nehlásí a tak je nemocniční pokoj pro něj v současné době jediným domovem, protože potřebuje individuální péči a nemůže žít v jiném kolektivním zařízení. Letos bude v prostějovské nemocnici již čtvrtým rokem. Předtím prodělal několik neurochirurgických operací a byl značně psychomotoricky retardovaný. Zpočátku v nemocnici dokonce odmítal kousat a polykat sousta, takže část stravy musel přijímat speciální hadičkou zavedenou do žaludku.

Rozvinula se jeho slovní zásoba, takže začal mluvit v jednoduchých větách. Dnes už zvládá jídlo i jemnou motoriku a úspěš- Ing. Naopak tříletá Vaneska je v prostějovské nemocnici od loňského března a nyní teprve začíná chodit. Holčička byla před časem svěřena do ústavní výchovy.

U Vanesky jsou typické poruchy dýchání, pro které se ve spánku napojuje na umělou plicní ventilaci, při běžné infekci dýchacích cest potřebuje dechovou podporu často i přes den. A navíc má další vážná vrozená omezení, jako například nemá vyvinutý polykací reflex, takže nepolyká ani sliny. Nemluví a její psychomotorický vývoj po- kračuje velmi pomalu.

Má trvale tracheostomii a gastrostomii. Zaznamenáváme u Vanesky pokroky, které jsou však prozatím velmi malé. Od září letošního roku bude Vaneska navštěvovat speciální mateřskou školku.

Cílem nadace je pomáhat nejen handicapovaným občanům, ale také těžce nemocným pacientům, jejichž léčbu ne vždy hradí zdravotní pojišťovny. Tato pomoc je pro nemocné, opuštěné, postižené děti, dospělé a seniory. Ty radostné oči za to stojí! Iveta Ostruszková, MBA, s tím, že do budoucnosti chtějí aktivity nadace rozšířit mezi širokou veřejnost, lidem bez rozdílu věku. Předsedkyně správní rady Ing. Karel Kantor Dozorčí rada: Předsedkyně dozorčí rady PhDr.

Fyzické osoby tak mohou žádat o nadační příspěvky. Nadace poskytne na podporu zdravotní péče dospělých osob i dětí, na vybavení zdravotnických zařízení, ale také na rozvoj, výzkum a vývoj ve zdravotnictví jednorázový finanční příspěvek, který bude schválen odbornou komisí.

Bližší informace a žádost o poskytnutí nadačního příspěvku naleznou zájemci na www. S k up i n a A G E L ně navštěvuje speciální školku, kde se ho pedagogové snaží zapojit mezi ostatní děti. Samozřejmě má svůj režim. Dopoledne jde do školky, po obědě chvíli spí a odpoledne má volno jako každé jiné dítě v jeho věku," říká primář dětského oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Závažné onemocnění tak dnes u Kristiána navenek připomíná pouze trvalý vývod na krku, na který se vždy před spaním napojuje ventilační dýchací přístroj.

Personál dětského oddělení i celé nemocnice se Kristiánovi snaží vytvořit co nejlepší prostředí. Na vyzdobeném pokoji na jednotce intenzivní péče má vlastní stoleček s židličkou, knížky, hračky, televizi, DVD přehrávač s pohádkami a oblíbená autíčka. V rohu ovšem stojí dýchací přístroj a za prosklenou stěnou je pracovna sester, které na Kristiána stále dávají pozor. Život v nemocnici mu však přináší pochopitelná omezení.

Naštěstí si to vzhledem ke svému kombinovanému postižení až tak neuvědomuje. Snažíme se s ním slavit veškeré svátky a narozeniny. Sestřičky, doktoři, jak kdo má čas, ho berou do divadla, do zoo a na různé výlety. Pro malého Kristiána se letos v březnu v prostějovském klubu Apollo uskutečnila benefiční akce, kterou pořádalo Občanské sdružení Oliva. Finanční výtěžek 11 korun je určený na zajištění vzdělávacích, kulturních a sociálních potřeb Kristiána.

Na jaře o životní situaci a nemoci chlapce informovala televizní reportáž TV NOVA v pořadu Střepiny, po kterém Kristián dostává od lidí z celé republiky řadu menších dárků jako například samolepky a jiné 5 ročník 6 číslo 4 srpen Vítkovická nemocnice má nový kabát za více než 48 miliónů korun Od svého vstupu v roce investovala společnost AGEL do Vítkovické nemocnice víc než miliónů korun.

V letošním roce plánuje společnost investovat dalších 73 miliónů. Archiv nemocnice, Lukáš Sláčala Zleva: Simona Piperková S k up i n a A G E L D 6 oslova k nepoznání se s letošním jarem změnil areál Vítkovické nemocnice, která v dubnu dokončila komplexní revitalizaci svých pavilonů.

Po více než roce tak v areálu nadobro utichl stavební ruch. Nový vnější vzhled pavilonů oceňují nejen zaměstnanci, ale také pacienti, kterým rozdílné barvy fasád značně usnadňují orientaci. Celková investice přišla nemocnici na více než 48 miliónů korun. Součástí obnovy bylo kompletní zateplení budov a střech, výměna oken a dveří, včetně nové fasády. Díky stavebním úpravám došlo ke snížení energetické náročnosti, úspoře tepelné energie a snížení provozních nákladů na opravy a údržbu objektů.

Vítkovická nemocnice má totiž víc než bohatou historii. V roce ji založil baron Rothschild a jen za posledních dvacet let se nejméně dvakrát ocitla ve vážných ekonomických potížích. V roce se však nemocnice stala součástí skupiny AGEL, která nemocnici nejen kompletně zrekonstruovala, ale vybudovala zde několik špičkových pracovišť. Filip Horák, MBA, s tím, že za dobu sedmi let se zde společnosti podařilo vybudovat kromě Centra péče o zažívací trakt také Vaskulární centrum, Centrum péče o matku a dítě nebo mamodiagnostické a screeningové centrum.

A úpravou vnějšího areálu investiční akce nekončí. V letošním roce plánuje společnost investovat do Vítkovické nemocnice dalších 73 miliónů korun. Nemocnice plánuje už brzy otevřít nové oddělení lůžkové rehabilitační péče s dvaceti lůžky.

Ještě letos chce kompletně zrekonstruovat neurologické oddělení v návaznosti na statut iktového centra. Součástí rekonstrukce bude výstavba nových ambulancí i lůžkového oddělení s třiceti standardními lůžky a osmi lůžky jednotky intenzivní péče. Vzhledem ke spektru poskytované péče Vítkovické nemocnice zde lůžka následné péče zatím chybí. Jitka Tinclová S kN up e mi o n ca nAi c G eE L V 8 zdělávací institut AGEL obdržel od ministerstva prostředky na realizaci projektu Zdravá společnost, který je zaměřen na posilování odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví, dále na podporu zdravého životního stylu, motivaci k jeho udržení a zájmu o zdravé prostředí.

Finanční podpora směřuje ke vzdělávání široké veřejnosti. To je z preventivního pohledu pozdě. Častým důsledkem opomíjené prevence jsou choroby a příčinou je neznalost zásad i moderních trendů v oblasti prevence i léčby.

Cíl projektu odpovídá celkovému poslání Vzdělávacího institutu AGEL, který se zaměřuje na aktivity z oblasti včasného předcházení onemocnění. Společně s odborníky byla zvolena témata, která nejčastěji negativně dopadají na široké skupiny osob. Celkem účastníků kurzů a dále až dva tisíce osob z široké veřejnosti se tak díky projektu Zdravá společnost zúčastní vzdělávání, akcí Prevence Tour a Festivalu zdraví ve třech krajích — Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském.

Lidé budou moci klást odborníkům dotazy jak osobně, tak na internetu přes E—forum. Dále si budou moci otestovat svůj zdravotní stav, zjistit individuální optimální skladbu jídelníčku, změřit hladinu tuku i cukru v těle, ověřit si pod speciální UV lampou čistotu rukou po běžném omytí, získat informace o nebezpečí nákaz a mnoho dalšího.

Získané znalosti mohou významně snížit zdravotnická rizika v populaci a změnit postoje jednotlivců k sobě i k okolí. Projekt Zdravá společnost nabízí také zamyšlení nad zdravím jako lidskou hodnotou. Jak vůbec vnímáme tuto hodnotu? Snaha o vymezení pojmu zdraví je stará jako lékařská věda sama. Jde o pojem vícerozměrný a neobyčejně komplexní. Koncepce zdraví je v rámci vědních disciplín definována různým způsobem.

Projekt se tak stává mostem, vedoucím k užšímu propojení občanské společnosti s oblastí zdravotnictví a jeho odborníků. Partnerem projektu je Společnost ranných infekcí. AGEL nabídl studentům témata vědecké odborné činnosti Studentská vědecká odborná činnost umožňuje studentům medicíny dozvědět se víc o některém z oborů, který je zajímá.

Tato doplňující aktivita umožňuje medikům získat hlubší informace z různých lékařských oborů, a to pod vedením zkušených lékařů. Za aktivní účast na řešení projektu SVOČ získá student nejen kredity. Výsledky své práce může prezentovat na Konferenci studentských vědeckých prací, kterou každoročně organizuje Spolek mediků, a také je finančně ohodnocen kmenovou fakultou.

Hned dvě témata nabídl studentům primář Centra péče o zažívací trakt MUDr. Jedná se o infekci získanou v nemocničním prostředí. V současné době je známo několik metod screeningu, tedy vyhledávání této choroby ve zdánlivě zdravé populaci.

Jednotlivé používané metody jsou různě invazivní, mají různou přesnost, jsou různě drahé. Cílem práce bude zjistit postoj pacientů k těmto metodám.

Učil jsem nejprve osm let na střední zdravotní škole, později několik let na Ostravské univerzitě. Příčiny vzniku akutního infarktu myokardu u mladých pacientů Prof.

Švesták, Středomoravská nemocniční, Nemocnice Prostějov 2. Srovnání technik radioterapie a její přínos u pacientů s karcinomem prostaty vysokého rizika rekurence Doc. Výsledky léčby a vliv nutriční podpory u pacientů s nádory horní části GIT Doc.

Prognostické faktory u karcinomu endometria Doc. Výskyt a rizikové faktory nozokomiální infekce Clostridium difficile MUDr. Preference metod screeningu kolorektálního karcinomu v populaci s průměrným rizikem onemocnění MUDr. Larvoterapie chronických ran srovnání hojení defektů u různých skupin nemocných: AS, diabetes mell, kombinace obou školitel: Genetické dispozice vzniku hernií a jejich recidiv školitel: Chirurgická léčba morbidní obezity a metabolického syndromu, vliv jednotlivých metod na léčbu prediabetu, diabetes mellitus II.

Fast—track, alternativní metody přípravy GIT a sledování nutričních faktorů u nemocných především s malignitami GIT, kolorekta Ovlivnění morbidity, mortality školitel: Později mi to chybělo, protože jsem se musel principy vědecké činnosti doučit, abych byl schopen publikovat ve svém oboru. Závidím současným studentům množství nabízených témat v rámci SVOČ a také to, že nemusí marnit čas studiem marxismu-leninismu a pobytem na vojenských katedrách.

Vidím, že dnešní absolventi jsou lépe připraveni, než jsme byli my. Především jazykově, často s osobní zkušeností z pobytu v zahraničí. Redakce Květoslava Vykydalová vlevo a Elfrieda Konečná z Šumperské nemocnice si rekondiční pobyt spojily s aktivním pohybem S k up i n a a ge l C 10 elkem poukazů na rekondičně rehabilitační pobyty bude v letošním roce přerozděleno mezi zaměstnance skupiny AGEL.

První rekreanti vyrazili na dovolenou již v květnu letošního roku, a to hned do několika lokalit — Penzionu Hubert v Luhačovicích, Hotelu Odra na Ostravici, do Lázní Teplice nad Bečvou a Slovenských léčebných koupelí Rajecké Teplice. Zaměstnanecké benefity v podobě relaxačních pobytů umožňuje smlouva uzavřená s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, která na pobyty přispívá.

Poukazy jsou zaměstnancům přidělovány interními komisemi, které byly zřízeny ve všech zdravotnických zařízeních. U zdravotně postižených zaměstnanců nehraje úvazek roli. Jedním z míst, kam si na čtyři dny mohou odjet zaměstnanci skupiny AGEL v rámci rekondičních pobytů odpočinout od práce a nabít se novou energií, jsou malebné středomoravské lázně Teplice nad Bečvou s unikátní minerální uhličitou vodou pro léčení srdečně-cévních onemoc- nění. Tyto lázně, založené již v Léčba se vyznačuje zejména aktivním procesem intervence do životního stylu člověka s kardiovaskulárními problémy, který na zlepšení svého zdravotního stavu spolupracuje.

Díky tomuto způsobu léčby a moderním rehabilitačním postupům slaví lázně s výsledky léčby velké úspěchy. V Teplicích nad Bečvou trávily počátkem června svůj čtyřdenní rekondiční pobyt i dvě rehabilitační pracovnice ze Šumperské nemocnice, a to Elfrieda Konečná a Květoslava Vykydalová. Kamarádky, které se znají 30 let, odjely na rekondiční pobyt poprvé s cílem odpočinout si, ale aktivně.

Takže s napětím sledovaly, aby jim počasí dovolilo vyrazit ven na kola, brusle nebo na svižnou, delší procházku. Jejich sportovní postavy dosvědčovaly, že pohyb je oběma sympatickým ženám vlastní. Na dotaz, jak jsou v lázních spokojené, zazněla jen slova chvály. Záměr aktivní rehabilitace chválí i MUDr. Jiří Leisser, primář lázeňských sanatorií Moravan a Janáček a ředitel pro vnější vztahy lázní Teplice nad Bečvou: Lázně Teplice nad Bečvou jsou podle něj zaměřeny zejména na problémy se srdíčkem a tady velmi pomůžou uhličité koupele, které umožní rozšíření cév a tím snížení krevního tlaku.

Preventivní pobyt v lázních je pak podle primáře ideální zejména pro ženy, které se často nedokážou odpoutat od starostí s vedením domácnosti. Tady se o nic starat nemusejí. Rekondisti ze skupiny AGEL mají minimálně tři procedury denně a mimo dalších možností je to návštěva moderního well- ness centra nebo kryokomory, kde nemoci léčí až stupňový mráz.

Na rekondiční pobyt mohou odjet v doprovodu rodinného příslušníka, který si vše platí ze svého. Společnost AGEL obdržela od České průmyslové zdravotní pojišťovny pro letošní rok větší částku než loni. Pobyty jsou čtyřdenní a každý účastník obdrží voucher s upozorněním na podmínky nástupu a informací, že pobyty jsou financovány ČPZP.

Každý účastník projde vstupní lékařskou prohlídkou a je mu sestaven individuální léčebný plán. O provedených procedurách je veden elektronický záznam u primáře MUDr. Dodal, že AGEL má nasmlouvány pobyty pro skoro 80 rekondistů. Své služby poskytuje i zdravotnickým zařízením skupiny Agel, a tak jsme generálnímu řediteli Dalkie Laurentu Barrieux položili pár otázek: Zajišťujeme a Karlovarském kraji a v Praze.

Mezi hlavní tepelnou pohodu pacientů a personálu, řídíme zákazníky Dalkie patří města a jejich obyvatelé, stanice na výrobu a rozvod páry a eliminuje- průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, me možná rizika výskytu Legionely v úrovni školy, veřejné instituce, obchodní a adminis- zdrojů. U velkých nemocničních zařízení máme trativní centra atd. Patříme také k významným zpravidla na starost komplexní provozo- výrobcům a dodavatelům elektrické energie, vání tepelného hospodářství.

Provozujeme kterou vyrábíme převážně v kogeneraci — i zařízení na výrobu chladu a dodáváme páru souběžně s teplem, což je šetrnější k životnímu a horkou vodu pro potřeby prádelen a kuchyní, prostředí. V tomto oboru je Dalkia jedničkou přičemž garantujeme plynulost dodávek na českém trhu. Dodáváme elektrickou energii nezbytných pro provoz těchto areálů. Ve řadě obchodníků s elektřinou i koncovým uži- spolupráci se skupinou Agel máme na starost vatelům, mezi něž patří průmyslové podniky, provoz tepelného hospodářství Nemocnice firmy, či organizace.

Vedle toho skupina nabízí Šternberk, dodáváme teplo a provozujeme i další průmyslové utility, energie, služby či předávací stanice na Železničních poliklinikách komplexní servis. Naše společnost dodává zdravotnických zařízení, kterým dodáváme v Novém Jičíně.

Jednoho z největších fotbalových turnajů mladších žáků v Evropě se zúčastnilo 20 družstev z Polska, Slovenska a České republiky. Ve Stovkách se v parném dni hrálo současně na dvou hřištích. Samotný turnaj začal prvními zápasy v 8 hodin ráno, přičemž kategorie mladších žáků hraje svá utkání na polovinu normální hrací plochy, takže se v jednu chvíli hrály čtyři zápasy najednou. Přihlášené týmy byly rozděleny do čtyř pětičlenných skupin.

Dle pořadí v základních skupinách pak první dva celky postoupily do bojů o medaile. Třetí a čtvrtý ze skupiny si pak zahrály o konečné deváté až šestnácté místo.

Poslední družstva ve skupinách bojovala o sedmnáctou až dvacátou příčku. Nejlepší formu nakonec prokázali mladí fotbalisté Sigmy Olomouc, kteří ve finále porazili Baník Ostrava 3: Stejným poměrem poté skončilo i utkání o konečné třetí místo, chlapci z Povážské Bystrice zvítězili nad mladíky z Frýdku-Místku. Na závěr turnaje pořadatelé vyhlásili také individuální ocenění.

Nejlepším střelcem se stal olomoucký útočník Tomáš Zlatohlávek, nejlepším hráčem byl zvolen Martin Slavnostní výkop provedl Ing. Skupina AGEL jako správný patron turnaje dbala o zdraví nejen hráčů a trenérů, ale také přihlížejících rodičů i dalších fotbalových příznivců. Zdravotníci Vítkovické nemocnice, která patří do naší skupiny AGEL, změřili během turnaje tlak více než 80 hráčům, jejich rodičům a dalším fanouškům. Výsledkem tohoto měření bylo samozřejmě doporučení mladému muži zajít si k lékaři.

Konečné pořadí turnaje 1. SK Sigma Olomouc 2. FC Baník Ostrava 3. NReepor mocn t ái cže Text a foto: Radka Baková 14 H ry bez hranic byla v A právě v duchu těchto her se nesl i program dětského tábora AGEL.

Stejně jako loni jsme se rozhodli pro příjemné prostředí rekreačního střediska Losinka v Rapotíně u Velkých Losin v Jeseníkách na Šumpersku.

Kateřina Kyselá, zatímco se děti pomalu chystaly na první ranní nástup. Denní režim Budíček mají děti na zdejším táboře v 7. Po snídani následuje dopolední program, který se nikdy neopakuje, každý den je jiný. Děti prostřednictvím celotáborové hry pomyslně uskuteční cestu kolem světa, vyzkouší různá řemesla, vrátí se do budoucnosti nebo se stanou na pár dnů indiány.

Ve zhruba třídenních celcích se mění obsahová náplň her podle jednotlivých zaměření. Na dnešní dopoledne je pro děti připravena v rámci okruhu Cesta kolem světa olympiáda, kdy budou ve trojicích soutěžit hned v osmi disciplínách! A ne jen tak ledajakých — na hřišti se zápolí v hodu gumáky, zručnost si děti testují při zavazování tkaniček pomocí kleští a trpělivost prověří při vytahování desetikoruny prsty na chodidle z vědra vody.

Po úporném zápolení o body do celotáborové hry je konečně znám vítěz a celý tábor jde na oběd, po kterém následuje obvykle až do Po něm jsou děti svěží a připravené na odpolední program.

I tehdy táborníci usilují o další body do celotáborové hry v bojové hře nebo jdou na výlet. Čtyři děti se zúčastnily prvního turnusu, další tři děti pak turnusu druhého.

Symbolický darovací šek předala Ing. Účastníci tábora si během jednoho odpoledne připravili masky ze všeho, co jim padlo do oka — od lesního mužíka, vodnice, čerta, indiána, čarodějnice až po lékaře či civilisty. Bojové hry Hlavní táborová vedoucí píská nástup a všechny děti se tak během chvilky přemístí na táborové nástupiště, kde si vyslechnou pokyny k odpolednímu programu.

Budou se hrát bojové hry o cenné body do celotáborového klání! Iveta Ostruszková, MBA vpravo za povinnost se sportovně obléci a obout — přesouvají se na obrovské travnaté hřiště, které v areálu Losinky často využívají a soutěže mohou začít! Obrovský důraz klade hlavní táborová vedoucí Stáňa Kantorová na fair play, a tak okamžitě, když vidí, že někdo porušuje pravidla, nemilosrdně píská a na jednání proti pravidlům upozorňuje a strhává body.

Mnohé z her jsou zaměřené na podporu a spolupráci v oddíle, týmového ducha. Odhodlání je pak otestováno pří přetahování lanem nebo hře kostičky. Při posledním úkolu dnešního dne se děti musely v oddíle rozdělit — pět zdatných včetně mužského vedoucího běželo hledat do okolí tábora předměty, které jim tajně určila táborová vedoucí. Zbytek oddílu zápolil v tábořišti v rychlosti a bystrosti při skládání pexesa.

A zítra na ně čeká opět další pestré dobrodružství! NReepor mocn t ái cže Odpolední program Odpolední klid tráví malí účastníci tábora na chatkách nebo hraním her na hřišti v tábořišti.

Někteří nadšeně poslouchají kamaráda, který cvičí hru na kytaru a popěvuje si známé trampské písničky. Ze stinného místa u své chatky sleduje dění sedmiletá Zuzka ze třetího oddílu, a tak využívám příležitosti a ptám se, jak se jí na táboře líbí. Za vedoucího máme Verču a Robina, kteří jsou moc hodní.

Z her se mi nejvíc líbil hod gumákem. A protože dětem sluníčko na táboře posílalo mnoho teplých paprsků, odpolední klid byl většinou ukončen oblíbeným sprchováním hadicí, kde se zpočátku ukazovali jen ti nejodvážnější, ale další dny se přidávali všichni, kteří prahli po osvěžení.

Čas na beh si nahrádzam hlavne tým, že napríklad nepozerám televíziu, správy počúvam len v aute, počítač je pre mňa len zdrojom informácií. A mám fantastickú rodinu. Michala Chylu Nechcel som byť od malička lekárom, dokonca ešte na strednej škole som v tom nemal jasno. Môj otec bol veterinár na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach, mnoho som počas jeho praxe videl a zažil, ale napokon som sa rozhodol pre humánnu medicínu a neľutujem to.

P Kedy a kde ste začali vykonávať prácu lekára? A v ktorých nemocniciach ste pracovali a ako dlho? Po deviatich rokoch som zmenil pracovisko a nastúpil som na II. Po ďalších desiatich rokoch som nastúpil na miesto primára do nemocnice v Krompachoch, čo som považoval za určitú výzvu, pretože práca na menšom pracovisku s menej zabezpečeným pozadím si vyžaduje viac pokory a odvahy zároveň.

Prečo ste si vybrali lekárske povolanie? Pôsobil niekto z Vašich predkov v zdravotníctve? Čím sa môže pochváliť chirurgia v Krompašskej nemocnici? Na chirurgickom oddelení v Krompachoch máme na starosti zabezpečiť chirurgickú starostlivosť pre pomerne veľkú spádovú oblasť, najmä po zrušení nemocnice v Gelnici, čo predstavovalo obrovský prísun pacientov.

Vzhľadom na to, že sme nemocnica len so základnými oddeleniami, často suplujeme aj blízke odbory najmä v diagnostickej časti. Máme veľa práce pri stanovovaní diferenciálnych diagnóz z rôznych odborov medicíny, pretože sme pracoviskom prvého kontaktu. Často musíme oprášiť vedomosti z ortopédie, urológie, oftalmológie, ORL, psychiatrie, neurológie a podobne.

Tým je práca nároč- R oz h ovor Mudr. Ďalších deväť rokov potom strávil na II. Od roku je primárom chirurgického oddelenia Nemocnice Krompachy. Je ženatý, má tri deti. Manželka je lekárkou RTG oddelenia. Dcéra je lekárka rádiologička, ale pracuje v zahraničí. Syn pracuje ako informatik. Najmladšia dcéra začala študovať na osemročnom gymnáziu. Pána primára, ktorého veľkou láskou je šport, najmä beh, sme sa opýtali: V našom repertoári sú všetky chirurgické výkony zodpovedajúce nášmu postaveniu, snažíme sa držať krok s klinickými pracoviskami.

Dvaja naši lekári majú skúsenosti s prácou na chirurgickej klinike, takže sa tešíme aj z dobrých vzťahov s chirurgickými pracoviskami v Košiciach, čo veľmi prospieva správnemu a efektívnemu manažmentu pacientov. V našich spomienkach uchovávame mnoho bizarných a exotických medicínskych a sociálnych prípadov a príbehov života.

K Vašim koníčkom patrí najmä šport. Aké športy ste robili? Bolo niečo na vrcholovej úrovni? To nie je nijaká sláva, skôr nekonečný príbeh. Behať som začal asi v 14 rokoch, najprv len tak, neskôr aj trochu súťažne, ale nikdy nie vrcholovo. Prvé roky to boli len behy v lese, po starých cestách bez nejakého cieľa.

Od útleho detstva sme s rodičmi chodili rok čo rok povzbudzovať maratóncov v Košiciach. Skoro by to tak aj zostalo, keby sa časy nezmenili. Dovtedy bol maratón len pre organizovaných pretekárov so splneným limitom dosť hlboko pod tri hodiny.

Keď som mal 17 rokov, tak som si maratón vyskúšal len tak sám a bolo to okolo troch hodín. Začal som dúfať, že sa dopracujem k limitu.

Ale iní rozhodli za mňa. Nastal totiž čas popularizácie behov, a odrazu behali — ako sa nám zdalo — všetci. Nijaké limity, masové behy. Chvíľu sa mi to nepáčilo, pretože nemám rád módne, rýchlokvasené veci — teda ani rýchlokvasených maratóncov. Ale umožnilo to mnohým ľuďom poznať čaro behu a v tom je určite veľký prínos masových behov. Kde sa Vám pretekalo najlepšie v cudzine? Koľko ste doposiaľ absolvovali maratónov a Váš najlepší maratónsky čas? Nebežal som veľa maratónov, dokonca sa za maratónca ani nepovažujem.

Bolo ich len okolo dvadsať, niektoré neoficiálne. V mladšom veku som osciloval okolo troch hodín, teraz som rád, keď je to pod tri tridsať alebo lepšie pod tri dvadsať. Beháte v príprave sám alebo s niekým?

V prírode či v meste? Ako dlho a ako sa na maratón pripravujete? Behám s priateľmi, ale aj sám, mám niekoľko dobrých kamarátov, ktorí sú väčšinou lepší ako ja, aj starší aj mladší, ale behanie je pre nás naozaj radosť. Trénujeme v lesoch, na starých cestách a občas aj na tráve na štadióne intervalové behy, aj relaxačne naboso.

Máme v okolí nesmierne veľa možností na beh. Krásu lesa v hmle, v daždi, na snehu, za horúceho leta, v blate, v noci, ráno, na jeseň, na jar keď sú kliešte…, to sa musí zažiť a je to nádhera. Koľko kilometrov ste schopný nabehať v príprave? Koľko kilometrov ste nabehali za svoju kariéru? Bežci neradi hovoria o kilometráži, pretože to často neznamená nič o kvalite tréningu.

Najlepšie je čo najviac a čo najkvalitnejšie, so striedaním druhov behu, na rôznych terénoch, rôznou rýchlosťou, pridávať cyklistiku, plávanie a veľa relaxovať. Pripravujete sa nejako špeciálne na dĺžku trate 42 kilometrov? Príprava na maratón trvá u mňa asi 8 týždňov za predpokladu, že som dovtedy behal pravidelne, len menej intenzívne. Po tejto príprave sa dajú absolvovať aj iné preteky už s menším časovým odstupom.

Čo pred, behom a po maratóne jete a pijete? Jedlo a pitie — všeobecne známe zásady sa oplatí dodržať. Po tréningu nesporiť s vodou a uhľohydrátmi, bielkoviny priebežne počas dňa. V lete iónové roztoky. Veľa chémie nemám rád, gély, tyčinky v tréningu radšej nepoužívam. Regeneračné bielkoviny už vôbec nie. Na dlhšie behy nosím piškóty resp. Strava na dlhé behy — niekoľko hodín, sa podobá už skôr strave akú užívajú cyklisti. Prezraďte, ako je možné náročný tréning na maratón skĺbiť s prácou doktora, zvlášť primára?

A kedy to máme robiť, to naozaj neviem… Dochádzam denne do práce 45 minút autom, mám rodinu, služby v nemocnici, iné povinnosti.

Takže čas na beh si nahrádzam hlavne tým, že napríklad nepozerám televíziu, správy počúvam len v aute, počítač je pre mňa len zdrojom informácií. Mám fantastickú rodinu, nikdy sa mi nedostane nijaká výčitka a ja sa snažím pomôcť, ako vládzem.

Jazdí s Vami na maratóny aj rodina? Ak ideme na maratón, vždy je to s rodinou, takto si robíme poznávacie zájazdy a ja si odbehnem svoje. V manželke a deťoch mám ohromné zázemie, čo je dôležitejšie pre charakter práce chirurga, pretože len málokto chápe psychické rozpoloženie a dušu chirurga pred, či po operácii, pri výskyte komplikácií, nepokojný spánok pre snahu prežívať pooperačné obdobie s pacientom.

Osud mi doprial toto pochopenie od najbližších a som im preto veľmi vďačný. To, že mi vychádzajú v ústrety aj v behaní, je už len bonus, ktorý si ani nezaslúžim smiech. Vaše deti tiež športujú? Deti som nikdy nenútil behať, staršia dcéra hrala závodne badminton, teraz behá pre radosť.

R oz h ovor Vašim hlavným športom je beh a maratón. Aké boli vaše bežecké začiatky? Kolujú vo Vašej krvi nejaké bežecké gény? Ľudia, ktorí nebehajú, si myslia, že maratónsky beh je najťažší, a obdivujú maratóncov viac ako polmaratóncov, či šprintérov. To by bola veľmi lacná sláva maratónu, pretože iní športovci nabehajú neraz v príprave omnoho viac ako rekreační maratónci, kam patrím aj ja.

Vezmite si triatlonistov, cyklistov, bežkárov, plavcov a iných, ktorí venujú športu x hodín denne. Šumperská nemocnice byla po celých 41 let mým druhým domovem. Pro tuto prezentaci byla vybrána jako jediná z Moravy. Zúčastňuje se odborných kongresů stomasester po celé Evropě. Ve své odborné činnosti se zabývá přednáškovou aktivitou pro všechny zdravotnické pracovníky, edukací SZŠ v péči o stomie a konzultací léčebných poruch kožní integrity. Paní Štěpánka Petrželová je vdaná, má dva syny a tři vnoučata.

Štěpánka Petrželová pamě tník Š 20 těpánka Petrželová se narodila v Ostravě. Po vystudování střední zdravotnické školy v Šumperku nastoupila jako zdravotní sestra na chirurgické oddělení do Šumperské nemocnice, a to již v roce Od té doby zůstala nemocnici věrná. V letech až zde působila ve funkci staniční sestry chirurgického oddělení, od roku do roku působila jako vrchní sestra manažerka chirurgických oborů.

V současné době zastává funkci edukační sestry. V letech až 85 absolvovala pomaturitní specializační studium ošetřovatelské péče o dospělé. V letech a absolvovala specializační studium ošetřovatelské péče o nemocné se stomií.

Získání tohoto specializačního vzdělání přispělo k další dlouholeté funkci stomasestry v Šumperské nemocnici, kde již od roku vede poradnu pro pacienty se stomií.

V této poradně učí stomiky nejen zacházet s pomůckami, ale také naučit je plnohodnotně žít se svou nemocí. V roce Štěpánka Petrželová prezentovala své zkušenosti stomases- Proč jste si vybrala tak náročnou práci zdravotní sestry? Důvodem byla má nejstarší sestra, která již pracovala v nemocnici jako dětská sestra. Měla jsem přihlášku na ekonomickou školu a sestra mě přemluvila na zdravotnickou školu.

Což se také potvrdilo a mohu říci, že jsem nikdy nelitovala. Působil někdo z Vašich blízkých, kromě sestry, ve zdravotnictví? Sestra byla opravdu můj vzor. Svou roli sehrálo i to, že se v rodině objevila u sourozenců ošklivá nemoc, a to zhoubné onemocnění. Zjistila jsem, že je potřeba se vcítit do role pacienta, vnímat ho, naslouchat mu a zjistit, co ho tíží. Byla jsem, myslím, v té obtížné situaci rodině vždy oporou.

Kdy a kde jste začala vykonávat práci sestry? A na jakých odděleních jste pracovala? Nastoupila jsem do Šumperské nemocnice hned po střední zdravotnické škole v roce , a to na septické chirurgické oddělení. Zde jsem pracovala tři roky, poté jsem působila na aseptické chirurgii do roku Od roku jsem pracovala jako staniční sestra na septické chirurgii, součástí tohoto oddělení bylo i urologické oddělení.

Chirurgii jsem vlastně věrná dodnes. Celý život pracujete ve zdravotnictví. Nelitujete tohoto kroku a nechtěla jste někdy změnit povolání? Svého rozhodnutí rozhodně nelituji. Nemocnice byla po celých 41 let mým druhým domovem. Neměla jsem nikdy pocit, že bych chtěla změnit povolání, nebo odejít do jiné nemocnice. Naopak — dobré pracovní výsledky mě motivovaly k dalšímu sebevzdělávání a prohlubování znalostí v oboru.

Co Vás nejvíce baví na práci sestry? Ráda jim naslouchám, jaká mají trápení, a pomáhám jim je řešit. Profese všeobecné sestry je velmi náročná, ale také zavazující. Pacient musí mít ve vás důvěru. Od roku působím v nemocnici, ať jako staniční sestra nebo vrchní sestra, a vždy pro mě bylo nejdůležitější umět komunikovat jak s pacienty, tak se zdravotnickým personálem. Kdo Vám nejvíce utkvěl v paměti během Vaší éry? S kým jste nejvíce spolupracovala a na koho nemůžete zapomenout?

Možná to bylo hned na začátku, když jsem nastoupila jako absolventka. Byla zde staniční sestra Jiřinka Kupková, která měla úžasný vztah k pacientům, nejraději by je nosila na rukou.

Byl to pro mě obrovský zážitek a vlastně nám všem dala školu, jak jednat s pacientem. Měla jsem také možnost spolupracovat s řadou výborných lékařů a sester. Musím jmenovat jednu spolupracovnici — vrchní sestru Marcelu Strakovou.

Spolu jsme prožívaly vše dobré i zlé. Marcela Straková je dodnes kamarádka s velkým K. Co Vás na této těžké práci baví? V roce jsem se dozvěděla, že firma ConvaTec pořádá akademii, nebo spíš specializační studium v práci stomaterapeutky. K absolvování studia mě přimělo i to, že můj tatínek onemocněl a měl v té době stomii — vývod.

Takže jsem znala nejen teoretické problémy této nemoci, ale vše jsem znala i z praxe. V té době jsem Na zahradě na chaloupce se čtyřnohou Besinkou, která ji vždy dokáže nabít energií V nemocnici vedete také poradnu pro stomiky. V poradně pro stomiky jsem takový rádce, částečně i psycholog.

S klienty rozebírám jejich problémy, radím jim a hlavně jim naslouchám. Potřebují se svěřit, jak zvládají péči o stomii, jak je přijala rodina, jaké mají starosti apod. Jaký máte pocit, když zavzpomínáte na své začátky a srovnáte tehdejší stav medicíny se současným?

Od té doby šel vývoj velice dopředu, změnilo se opravdu hodně, a to jak ve vybavení zdravotnickou technikou, pomůckami na jedno použití i celý ošetřovatelský proces. Kdysi byly kovové jehly a stříkačky, přístrojové vybavení na standardních jednotkách nebylo téměř žádné, převazový materiál jsme vyráběly na oddělení apod. Přesto mezilidské vztahy byly více přátelské.

Změnili se za dobu Vaší profesní kariéry nějak pacienti? Máte nějakého, na kterého jste nikdy nezapomněla? Jsou i pacienti, kteří přijdou poděkovat za péči i po 20 letech. Velice si toho vážím, že si vůbec vzpomenou na moji osobu. Skladba pacientů je dnes jiná. Je více civilizačních chorob a tím samozřejmě následně i větší komplikace. Změnila se i mentalita pacientů. V dnešní době pacienti mají větší náhled na své onemocnění. Mohou si řadu informací zjistit na internetu.

Je to můj druhý domov, kde trávím převážnou část volného času, zde nabírám hodně energie. Je zde pohoda a obrovský relax. Mám také tři vnoučátka, která mi dělají velkou radost. Radost mi však dělá také ještě jeden nevšední koníček — ve volném čase rekonstruuji starožitný nábytek.

Dokážu u toho úplně vypnout a když vidím, jak se poničený nábytek proměnil opět v něco krásného, vždy mě to potěší. Co Vám práce ve zdravotnictví za ty roky dala a naopak vzala? Určitě mi dala super kolektiv. Můžete pracovat kdekoliv s jakýmkoliv vybavením, ale jakmile kolektiv nestojí za nic, nebaví vás to a to je samozřejmě poznat na výsledku vaší práce.

Dobrý pocit, že jsem ve svém oboru něco dokázala nejen pro sebe, ale i pro pacienty. Vím, že profese všeobecné sestry není na předním místě společenského žebříčku, je však velmi důležitá, stále je co zlepšovat k pozvednutí její prestiže. A co mi vzala? Snad někdy více osobního volna, mám však velmi tolerantního manžela, který vždy při mně stál.

Jaké máte další koníčky? Jak trávíte zbývající volný čas? Mám báječnou rodinu, o kterou se mohu kdykoliv opřít. Se sourozenci, s dětmi pamě tník pracovala na septické chirurgii, kde jsem se setkávala s těmito pacienty, a bylo mi docela líto, že stomici v naší nemocnici nemohou používat takové pomůcky, jako v jiných zdravotnických zařízeních — třeba na klinikách.

Takže jsem tyto novinky přenesla do naší nemocnice a myslím si, že se nám v tom docela daří. Kvalitní pomůcky umožňují stomikům návrat k normálnímu způsobu života. Meziříčská nemocnice pořádá pro ženy předporodní kurzy Valašský deník 2. Jejich cílem je co nejlépe připravit budoucí rodičky na příchod dítěte. Kurz je nově rozdělen do tří lekcí a jeho součástí je také prohlídka porodního sálu, včetně porodního a novorozeneckého oddělení.

Lektorky také rodičky naučí správnou techniku dýchání. V druhé lekci se budoucí maminky seznámí s šestinedělím a kojením. Třetí lekce je zaměřena na péči o novorozence. Náplní kurzu je i prohlídka porodního sálu a porodního oddělení.

Předporodní kurzy pořádá také nemocnice ve Vsetíně. Zdá sa to neuveriteľné, až pritiahnuté za vlasy, ale je to tak. Ba dokonca aj medzi zdravotníkmi. Pritom dotykom rúk sa infekcie prenášajú najjednoduchšie. Už vlani sa zvolenská nemocnica zapojila do Svetového dňa hygieny rúk, ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. Počas rozsiahlej osvetovej akcie si profesionálni zdravotníci, ale aj verejnosť a pacienti mohli preveriť výsledok svojej techniky umývania a dezinfekcie rúk.

Svetlo UV lampy im ihneď dalo odpoveď, ako to zvládli. Inak to nie je ani tento rok. Zrejme nie je náhodou, že nemocnica vo Zvolene, ktorá pripisuje taký význam hygiene a dezinfekcii rúk, získala aj ocenenie Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz za rok za čistú nemocnicu.

Všetky pracoviská zvolenskej nemocnice sú štandardne vybavené prostriedkami na dezinfekciu rúk. Tie sú trvalé prístupné pre všetkých pacientov a návštevníkov zariadenia. Dezinfekcia rúk tu prebieha podľa najnovších algoritmov. Tu už pochopili, že šetriť na hygiene rúk a dezinfekcii všeobecne je vlastne veľkým plytvaním peňazí. UV lampa odhalí v nemocnici nedokonale umyté ruce Novojičínský deník 4. Otázka, kterou slýcháme od svých rodičů odmalička.

Tato každodenní činnost patří mezi nejjednodušší způsoby, jak zabránit vzniku a šíření infekcí. S jednou důležitou podmínkou. Musí se dělat správně. Jak však dokazují každoroční testy, lidé si ruce mýt neumí. Proto se nejen novojičínská nemocnice připojuje k mezinárodní akci Zachraňte životy — myjte si ruce, kterou každý rok vyhlašuje Světová zdravotnická organizace WHO — World Health Organisation. Koná se dnes dopoledne 9. Osvěta bude probíhat speciální metodou, při níž bude využita UV lampa.

Celý proces přiblížila Hana Szotkowská, mluvčí skupiny Agel, který novojičínskou nemocnici provozuje. V rámci této akce budou navíc u ambulancí s největším provozem nastálo instalovány dávkovače s dezinfekčním roztokem, který bude pacientům a návštěvníkům nemocnice od dnešního dne stále k dispozici.

V nemocnici lidem ukáží, jak si umýt ruce Olomoucký deník 7. Je určena zaměstnancům i veřejnosti. Lidé mohou přijít od 9 do 14 hodin do prostor centrálního příjmu nemocnice. Umyté ruce si poté mohou zkontrolovat pod UV lampou, aby zjistili, jestli postupovali správně. Nemocnice opravila koupelny pro malé pacienty Šumperský a jesenický deník Rekonstrukce trvala dva měsíce a přišla na více než čtvrt milionu korun.

Nově zrekonstruovaná koupelna nabízí dva sprchové kouty oddělené přepážkou od dvou záchodů kabinkového typu. Její slova potvrdila i narůstající fronta lidí, která se tvořila přede dveřmi kožní ambulance.

Na vyšetření znamének dorazila i osmadvacetiletá Jana Koutná. Prohlédnout znaménka by si zvláště v jarních a letních měsících měli nechat také ti, které kožní problémy netrápí. Nádor totiž může podle odborníků vzniknout i na zcela zdravé kůži, na které jsou znaménka. Pacienti, u kterých dermatologové zjistí změny na pigmentových znaménkách, musí podstoupit další vyšetření na specializovaném pracovišti.

Kromě prohlédnutí pigmentových útvarů na kůži lékaři rovněž radili, jak moc je radno vystavovat se v nadcházejících měsících slunci. Za posledních třicet let stoupl v republice počet melanomů více než čtyřikrát. V roce proto vznikla akce Evropský den melanomu, ke kterému se o dva roky později připojila i Česká republika.

Chirurgické oddělení totiž nedávno získalo certifikát Centra pro řešení kýl, a zavázalo se tak k dodržování standardů v diagnostice, operační technice a také pooperační péči. Operace kýly patří mezi druhý nejčastější výkon. V Prostějově ročně lékaři operují okolo tři sta kýl různého druhu.

Vývoj technologií a techniky operování však prochází dynamickým vývojem. V rámci databáze spojené s certifikátem mohou lékaři porovnat výsledky celkem jedenácti českých pracovišť. Prostějovská nemocnice například jako první v České republice provedla zákrok pomocí nové síťky PhysioMesh, která řeší velké defekty stěny břišní, a jako první rovněž použila speciální sešívačku Securestrapp používanou pro fixaci kýlních sítěk.

Ročně lékaři na chirurgickém oddělení v Prostějově operují více než tři sta pacientů s nejrůznějšími druhy kýly, přičemž se mezi postiženými často vyskytují i lidé ze vzdálenějších regionů České republiky. Na mamograf do července zadarmo Právo Vedení Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, se proto rozhodlo prodloužit ojedinělou nabídku do konce července. Ženy od 40 do 45 let, kterým vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny, a které tak jako samoplátkyně musí za vyšetření zaplatit běžně korun, mohou tak nadále v prostějovské nemocnici podstoupit mamografický screening zdarma a bez žádanky.

Dodala, že karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen. Ročně jich touto chorobou na světě onemocní více než půl miliónu, v Česku pak podle nejnovějších statistik kolem sedmi tisíc.

Největší naději na uzdravení mají především pacientky, u kterých je včas stanovena diagnóza a následně zahájena léčba. To mohou podstoupit zdarma jednou za dva roky v rámci prevence všechny ženy starší 45 let.

Jako samoplátkyně mohou podstoupit mamografické vyšetření ženy od 40 let. Hlavním cílem akce je zvýšit počet preventivních prohlídek prsu i u žen mladších pětačtyřiceti let a celkově zlepšit informovanost žen o rakovině prsu. Prostějovská nemocnice se zařadila do sítě mamografických center už v roce Loni na pracovišti podstoupilo mamografické vyšetření zhruba žen z Prostějova a okolí.

Celkem žen bylo vyšetřeno v rámci preventivního screenningového programu, zbylé ženy pak byly vyšetřeny na doporučení svých lékařů. Součástí rekonstrukce byla také výměna starého okna za plastové a doplnění vnitřních žaluzií. Na webových stránkách nemocnice je odkaz na elektronický formulář na adrese: UV lampa odhalila špinavé ruce Týdeník Bruntálský Region Ne všichni si umyli ruce řádně.

Instruktáže k hygieně rukou pořádají v Podhorské nemocnici pravidelně, aby vysvětlili, jak důležité je správné mytí rukou, zabraňující přenosu a šíření vážných infekčních onemocnění. Též personál nemocnice je v dodržování všech protiepidemických zásad pravidelně proškolován. Ač je to s podivem, ne každý si umí ruce umýt pořádně. V rámci Světového dne hygieny si nejprve nanesli ve středu 9. Poté si zkusili správně umýt ruce a pod speciální UVlampou si zkontrolovali, zda postupovali řádně.

Neumytá místa se pod lampou projevila barevně odlišně od umytých. Akci si pochvalovala také učitelka Martina Horáková ze určitě přispěje k tomu, aby si vše k hygieně rukou dobře zapamatovali.

Policisté dokázali, že heslo Pomáhat a chránit dokážou naplňovat i mnohem nevšedněji. Výprava policistů do transfuzní stanice podpořila dárcovství krve a plazmy nepostradatelné při záchraně zdraví a lidských životů.

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60 let. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí zdravotnický pracovník přímo na odběrovém středisku. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat. Dárce získá pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od své zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu ve výši dvou tisíc korun.

Tato zajímavá forma Novojičínský deník Dětem trpícím pohybovými problémy nyní svítá naděje na uzdravení. Vojtova metoda, již používají v novojičínské nemocnici, má výborné výsledky. Těžké chvíle, které prožívají rodiče novorozenců, batolat či větších dětí s vážnými pohybovými problémy, se snaží alespoň zčásti usnadnit lékaři a zdravotníci v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně.

Tamní rehabilitační oddělení pomáhá více než dvěma stovkám dětských pacientů. Lékem na jejich potíže je takzvaná Vojtova metoda. V nemocnici číslo 4 srpen v Novém Jičíně se zmíněný způsob léčby stal neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie. Lékaři jej využívají především u pacientů s neurologickou, chirurgickou nebo ortopedickou diagnózou. Novojičínská nemocnice není ve využívání Vojtovy metody žádným nováčkem. Naopak, má s ní bohaté zkušenosti. Výsledky letitého užívání na sebe nenechaly dlouho čekat.

Stovky pacientů hovoří samy za sebe. Hlavními pacienty rehabilitací jsou děti. Vojtova metoda je unikátní rehabilitační metoda, jejíž základy položil a rozpracoval český lékař, dětský neurolog Václav Vojta v Myslíme na cíl, ne na pohyb, který vykonáváme pro jeho dosažení. Žhavou nemocnice je tak v očním lékařství srovnatelná s úrovní u lékařů ze Švýcarska, Belgie či Rakouska, kde již tato zkouška nahradila národní atestace.

I přesto jsem se ji rozhodla podstoupit, neboť ji považuji za důležitou pro svůj budoucí profesní rozvoj. Velice mě rovněž zajímalo, V nemocnici vám nově zjistí kortizol ve slinách Zdravotnické zařízení v Italské omládlo Železničář 3. Soukromé zdravotnické zařízení sídlí v budově, která patří Českým drahám, a železničáři stále tvoří důležitou část zdejších pacientů. Rekonstrukce se dotkla například nového centra jednodenní péče včetně moderního operačního sálu.

Léčebna dlouhodobě nemocných získala dalších 18 lůžek. Proměnou prošly i laboratoře. Oční lékařka získala prestižní evropský titul Šumperský a jesenický deník 5. Úroveň vědomostí lékařky ze Šumperské hospitalizaci prodloužit, jsou využívána lůžka na jiných odděleních.

Součástí lůžkové části je moderně zařízený operační sál pro mikrochirurgii oka. V roce oddělení provedlo operací. Oční oddělení poskytuje také nadstandardní placené služby — například operaci převislé kůže víček, odstranění znamének v oční oblasti a další.

Mezinárodní zkoušku považuje jednoznačně za náročnější. Navíc jsem se také musela doučit optiku, která součástí českých atestací není. Jsem ráda, že patřím mezi několik málo českých lékařů, kteří tuto zkoušku mají. Oční oddělení Šumperské nemocnice disponuje moderním denním stacionářem s lůžky, která jsou využívána od sedmi do sedmnácti hodin převážně pro operované pacienty. Na oddělení je zaveden režim jednodenní chirurgie, což znamená, že pacienti ráno přijdou, po vyšetření jsou operování a ještě tentýž den odpoledne po kontrole mohou jít domů.

Výjimečně, pokud je zapotřebí Prostějovský deník 7. Vyšetření je zaměřeno na zjištění kortizolu ve slinách. Jeho hlavní výhodou je rychlý neinvazivní odběr bez přípravy vzorku.

Výsledky, které jsou k dispozici do čtyřiadvaceti hodin, umožní odhalit Cushingovu chorobu či Addisonovu nemoc. Je možné ho dělat opakovaně během dne. Dodal, že zjištění kortizolu ve slinách v nočních hodinách je dobré u dětí nebo u stresovaných osob, u nichž může být ovlivněna kůra nadledvin, která kortizol produkuje. Opravdová Česká teen pár hrát a masturbovat, 19yo czech teen Radka opravdu milují hrát se svým milencem na kameru.

Zde si můžete prohlédnout některé akce za scénu příliš! On najde máma a teen lesbičky v akci. Český amatérský Sintie sama - Banapro s. Hot czech, štěně touží a chtějí být sluttest, vítězství štěně je juvenilní zajíček, který je zvyklý, že nic, to dítě touží. Nyní, že by dítě má pouze jednu věc v duchu fascinující: Jeho mladá žena chuť na mladé člověku. Euro kočka Alice dostal super nohy a hawt červený nylon hadice, velmi hawt czech model nosí hawt naprosté hadici a předvádí super nohy.

Nevinná dívka má hluboké kouření a drsný sex. Those are real Czech streets! Czech gals are willing to do totally everything for cash. Different From other sites with similar themes, where the act is scripted and fake, this is the real thing. Authentic amateurs on the street! Ona podvádí, zatímco její BF není doma. Mall cuties - Amateur czech girls fucking. Our friends from Czech Republic introduced us to this luscious teen girlie at a local party.

She was flirting with every guy in the room, but we got her attention by offering her something hot and naughty, just like she is. We seduced this horny babe to have her first anal experience shot on cameras, so she can save it for good memories and share it with our members. We decided not to waste any time and left the party for a good place to fulfill our sexy plan. At first, she was frolicking in a foamy bathtub exposing her delicious ass and shaved pussy and playing with her nice titties.

...

Ženský výstřik lenka juroskova

Male holky nahaty holky

Máme veľa práce pri stanovovaní diferenciálnych diagnóz z rôznych odborov medicíny, pretože sme pracoviskom prvého kontaktu.

Často musíme oprášiť vedomosti z ortopédie, urológie, oftalmológie, ORL, psychiatrie, neurológie a podobne. Tým je práca nároč- R oz h ovor Mudr. Ďalších deväť rokov potom strávil na II. Od roku je primárom chirurgického oddelenia Nemocnice Krompachy. Je ženatý, má tri deti. Manželka je lekárkou RTG oddelenia. Dcéra je lekárka rádiologička, ale pracuje v zahraničí.

Syn pracuje ako informatik. Najmladšia dcéra začala študovať na osemročnom gymnáziu. Pána primára, ktorého veľkou láskou je šport, najmä beh, sme sa opýtali: V našom repertoári sú všetky chirurgické výkony zodpovedajúce nášmu postaveniu, snažíme sa držať krok s klinickými pracoviskami. Dvaja naši lekári majú skúsenosti s prácou na chirurgickej klinike, takže sa tešíme aj z dobrých vzťahov s chirurgickými pracoviskami v Košiciach, čo veľmi prospieva správnemu a efektívnemu manažmentu pacientov.

V našich spomienkach uchovávame mnoho bizarných a exotických medicínskych a sociálnych prípadov a príbehov života. K Vašim koníčkom patrí najmä šport.

Aké športy ste robili? Bolo niečo na vrcholovej úrovni? To nie je nijaká sláva, skôr nekonečný príbeh. Behať som začal asi v 14 rokoch, najprv len tak, neskôr aj trochu súťažne, ale nikdy nie vrcholovo.

Prvé roky to boli len behy v lese, po starých cestách bez nejakého cieľa. Od útleho detstva sme s rodičmi chodili rok čo rok povzbudzovať maratóncov v Košiciach. Skoro by to tak aj zostalo, keby sa časy nezmenili. Dovtedy bol maratón len pre organizovaných pretekárov so splneným limitom dosť hlboko pod tri hodiny. Keď som mal 17 rokov, tak som si maratón vyskúšal len tak sám a bolo to okolo troch hodín.

Začal som dúfať, že sa dopracujem k limitu. Ale iní rozhodli za mňa. Nastal totiž čas popularizácie behov, a odrazu behali — ako sa nám zdalo — všetci. Nijaké limity, masové behy. Chvíľu sa mi to nepáčilo, pretože nemám rád módne, rýchlokvasené veci — teda ani rýchlokvasených maratóncov. Ale umožnilo to mnohým ľuďom poznať čaro behu a v tom je určite veľký prínos masových behov.

Kde sa Vám pretekalo najlepšie v cudzine? Koľko ste doposiaľ absolvovali maratónov a Váš najlepší maratónsky čas? Nebežal som veľa maratónov, dokonca sa za maratónca ani nepovažujem. Bolo ich len okolo dvadsať, niektoré neoficiálne. V mladšom veku som osciloval okolo troch hodín, teraz som rád, keď je to pod tri tridsať alebo lepšie pod tri dvadsať. Beháte v príprave sám alebo s niekým? V prírode či v meste? Ako dlho a ako sa na maratón pripravujete? Behám s priateľmi, ale aj sám, mám niekoľko dobrých kamarátov, ktorí sú väčšinou lepší ako ja, aj starší aj mladší, ale behanie je pre nás naozaj radosť.

Trénujeme v lesoch, na starých cestách a občas aj na tráve na štadióne intervalové behy, aj relaxačne naboso. Máme v okolí nesmierne veľa možností na beh. Krásu lesa v hmle, v daždi, na snehu, za horúceho leta, v blate, v noci, ráno, na jeseň, na jar keď sú kliešte…, to sa musí zažiť a je to nádhera. Koľko kilometrov ste schopný nabehať v príprave?

Koľko kilometrov ste nabehali za svoju kariéru? Bežci neradi hovoria o kilometráži, pretože to často neznamená nič o kvalite tréningu. Najlepšie je čo najviac a čo najkvalitnejšie, so striedaním druhov behu, na rôznych terénoch, rôznou rýchlosťou, pridávať cyklistiku, plávanie a veľa relaxovať.

Pripravujete sa nejako špeciálne na dĺžku trate 42 kilometrov? Príprava na maratón trvá u mňa asi 8 týždňov za predpokladu, že som dovtedy behal pravidelne, len menej intenzívne. Po tejto príprave sa dajú absolvovať aj iné preteky už s menším časovým odstupom. Čo pred, behom a po maratóne jete a pijete? Jedlo a pitie — všeobecne známe zásady sa oplatí dodržať. Po tréningu nesporiť s vodou a uhľohydrátmi, bielkoviny priebežne počas dňa.

V lete iónové roztoky. Veľa chémie nemám rád, gély, tyčinky v tréningu radšej nepoužívam. Regeneračné bielkoviny už vôbec nie. Na dlhšie behy nosím piškóty resp. Strava na dlhé behy — niekoľko hodín, sa podobá už skôr strave akú užívajú cyklisti. Prezraďte, ako je možné náročný tréning na maratón skĺbiť s prácou doktora, zvlášť primára? A kedy to máme robiť, to naozaj neviem… Dochádzam denne do práce 45 minút autom, mám rodinu, služby v nemocnici, iné povinnosti. Takže čas na beh si nahrádzam hlavne tým, že napríklad nepozerám televíziu, správy počúvam len v aute, počítač je pre mňa len zdrojom informácií.

Mám fantastickú rodinu, nikdy sa mi nedostane nijaká výčitka a ja sa snažím pomôcť, ako vládzem. Jazdí s Vami na maratóny aj rodina? Ak ideme na maratón, vždy je to s rodinou, takto si robíme poznávacie zájazdy a ja si odbehnem svoje. V manželke a deťoch mám ohromné zázemie, čo je dôležitejšie pre charakter práce chirurga, pretože len málokto chápe psychické rozpoloženie a dušu chirurga pred, či po operácii, pri výskyte komplikácií, nepokojný spánok pre snahu prežívať pooperačné obdobie s pacientom.

Osud mi doprial toto pochopenie od najbližších a som im preto veľmi vďačný. To, že mi vychádzajú v ústrety aj v behaní, je už len bonus, ktorý si ani nezaslúžim smiech. Vaše deti tiež športujú? Deti som nikdy nenútil behať, staršia dcéra hrala závodne badminton, teraz behá pre radosť. R oz h ovor Vašim hlavným športom je beh a maratón.

Aké boli vaše bežecké začiatky? Kolujú vo Vašej krvi nejaké bežecké gény? Ľudia, ktorí nebehajú, si myslia, že maratónsky beh je najťažší, a obdivujú maratóncov viac ako polmaratóncov, či šprintérov.

To by bola veľmi lacná sláva maratónu, pretože iní športovci nabehajú neraz v príprave omnoho viac ako rekreační maratónci, kam patrím aj ja. Vezmite si triatlonistov, cyklistov, bežkárov, plavcov a iných, ktorí venujú športu x hodín denne. Šumperská nemocnice byla po celých 41 let mým druhým domovem. Pro tuto prezentaci byla vybrána jako jediná z Moravy.

Zúčastňuje se odborných kongresů stomasester po celé Evropě. Ve své odborné činnosti se zabývá přednáškovou aktivitou pro všechny zdravotnické pracovníky, edukací SZŠ v péči o stomie a konzultací léčebných poruch kožní integrity. Paní Štěpánka Petrželová je vdaná, má dva syny a tři vnoučata. Štěpánka Petrželová pamě tník Š 20 těpánka Petrželová se narodila v Ostravě.

Po vystudování střední zdravotnické školy v Šumperku nastoupila jako zdravotní sestra na chirurgické oddělení do Šumperské nemocnice, a to již v roce Od té doby zůstala nemocnici věrná. V letech až zde působila ve funkci staniční sestry chirurgického oddělení, od roku do roku působila jako vrchní sestra manažerka chirurgických oborů. V současné době zastává funkci edukační sestry. V letech až 85 absolvovala pomaturitní specializační studium ošetřovatelské péče o dospělé. V letech a absolvovala specializační studium ošetřovatelské péče o nemocné se stomií.

Získání tohoto specializačního vzdělání přispělo k další dlouholeté funkci stomasestry v Šumperské nemocnici, kde již od roku vede poradnu pro pacienty se stomií. V této poradně učí stomiky nejen zacházet s pomůckami, ale také naučit je plnohodnotně žít se svou nemocí. V roce Štěpánka Petrželová prezentovala své zkušenosti stomases- Proč jste si vybrala tak náročnou práci zdravotní sestry?

Důvodem byla má nejstarší sestra, která již pracovala v nemocnici jako dětská sestra. Měla jsem přihlášku na ekonomickou školu a sestra mě přemluvila na zdravotnickou školu. Což se také potvrdilo a mohu říci, že jsem nikdy nelitovala. Působil někdo z Vašich blízkých, kromě sestry, ve zdravotnictví?

Sestra byla opravdu můj vzor. Svou roli sehrálo i to, že se v rodině objevila u sourozenců ošklivá nemoc, a to zhoubné onemocnění. Zjistila jsem, že je potřeba se vcítit do role pacienta, vnímat ho, naslouchat mu a zjistit, co ho tíží.

Byla jsem, myslím, v té obtížné situaci rodině vždy oporou. Kdy a kde jste začala vykonávat práci sestry? A na jakých odděleních jste pracovala? Nastoupila jsem do Šumperské nemocnice hned po střední zdravotnické škole v roce , a to na septické chirurgické oddělení. Zde jsem pracovala tři roky, poté jsem působila na aseptické chirurgii do roku Od roku jsem pracovala jako staniční sestra na septické chirurgii, součástí tohoto oddělení bylo i urologické oddělení.

Chirurgii jsem vlastně věrná dodnes. Celý život pracujete ve zdravotnictví. Nelitujete tohoto kroku a nechtěla jste někdy změnit povolání? Svého rozhodnutí rozhodně nelituji. Nemocnice byla po celých 41 let mým druhým domovem. Neměla jsem nikdy pocit, že bych chtěla změnit povolání, nebo odejít do jiné nemocnice. Naopak — dobré pracovní výsledky mě motivovaly k dalšímu sebevzdělávání a prohlubování znalostí v oboru. Co Vás nejvíce baví na práci sestry? Ráda jim naslouchám, jaká mají trápení, a pomáhám jim je řešit.

Profese všeobecné sestry je velmi náročná, ale také zavazující. Pacient musí mít ve vás důvěru. Od roku působím v nemocnici, ať jako staniční sestra nebo vrchní sestra, a vždy pro mě bylo nejdůležitější umět komunikovat jak s pacienty, tak se zdravotnickým personálem. Kdo Vám nejvíce utkvěl v paměti během Vaší éry? S kým jste nejvíce spolupracovala a na koho nemůžete zapomenout? Možná to bylo hned na začátku, když jsem nastoupila jako absolventka. Byla zde staniční sestra Jiřinka Kupková, která měla úžasný vztah k pacientům, nejraději by je nosila na rukou.

Byl to pro mě obrovský zážitek a vlastně nám všem dala školu, jak jednat s pacientem. Měla jsem také možnost spolupracovat s řadou výborných lékařů a sester. Musím jmenovat jednu spolupracovnici — vrchní sestru Marcelu Strakovou. Spolu jsme prožívaly vše dobré i zlé.

Marcela Straková je dodnes kamarádka s velkým K. Co Vás na této těžké práci baví? V roce jsem se dozvěděla, že firma ConvaTec pořádá akademii, nebo spíš specializační studium v práci stomaterapeutky.

K absolvování studia mě přimělo i to, že můj tatínek onemocněl a měl v té době stomii — vývod. Takže jsem znala nejen teoretické problémy této nemoci, ale vše jsem znala i z praxe. V té době jsem Na zahradě na chaloupce se čtyřnohou Besinkou, která ji vždy dokáže nabít energií V nemocnici vedete také poradnu pro stomiky. V poradně pro stomiky jsem takový rádce, částečně i psycholog. S klienty rozebírám jejich problémy, radím jim a hlavně jim naslouchám.

Potřebují se svěřit, jak zvládají péči o stomii, jak je přijala rodina, jaké mají starosti apod. Jaký máte pocit, když zavzpomínáte na své začátky a srovnáte tehdejší stav medicíny se současným? Od té doby šel vývoj velice dopředu, změnilo se opravdu hodně, a to jak ve vybavení zdravotnickou technikou, pomůckami na jedno použití i celý ošetřovatelský proces. Kdysi byly kovové jehly a stříkačky, přístrojové vybavení na standardních jednotkách nebylo téměř žádné, převazový materiál jsme vyráběly na oddělení apod.

Přesto mezilidské vztahy byly více přátelské. Změnili se za dobu Vaší profesní kariéry nějak pacienti? Máte nějakého, na kterého jste nikdy nezapomněla? Jsou i pacienti, kteří přijdou poděkovat za péči i po 20 letech. Velice si toho vážím, že si vůbec vzpomenou na moji osobu. Skladba pacientů je dnes jiná.

Je více civilizačních chorob a tím samozřejmě následně i větší komplikace. Změnila se i mentalita pacientů. V dnešní době pacienti mají větší náhled na své onemocnění.

Mohou si řadu informací zjistit na internetu. Je to můj druhý domov, kde trávím převážnou část volného času, zde nabírám hodně energie. Je zde pohoda a obrovský relax. Mám také tři vnoučátka, která mi dělají velkou radost. Radost mi však dělá také ještě jeden nevšední koníček — ve volném čase rekonstruuji starožitný nábytek. Dokážu u toho úplně vypnout a když vidím, jak se poničený nábytek proměnil opět v něco krásného, vždy mě to potěší.

Co Vám práce ve zdravotnictví za ty roky dala a naopak vzala? Určitě mi dala super kolektiv. Můžete pracovat kdekoliv s jakýmkoliv vybavením, ale jakmile kolektiv nestojí za nic, nebaví vás to a to je samozřejmě poznat na výsledku vaší práce. Dobrý pocit, že jsem ve svém oboru něco dokázala nejen pro sebe, ale i pro pacienty.

Vím, že profese všeobecné sestry není na předním místě společenského žebříčku, je však velmi důležitá, stále je co zlepšovat k pozvednutí její prestiže. A co mi vzala? Snad někdy více osobního volna, mám však velmi tolerantního manžela, který vždy při mně stál. Jaké máte další koníčky? Jak trávíte zbývající volný čas? Mám báječnou rodinu, o kterou se mohu kdykoliv opřít.

Se sourozenci, s dětmi pamě tník pracovala na septické chirurgii, kde jsem se setkávala s těmito pacienty, a bylo mi docela líto, že stomici v naší nemocnici nemohou používat takové pomůcky, jako v jiných zdravotnických zařízeních — třeba na klinikách. Takže jsem tyto novinky přenesla do naší nemocnice a myslím si, že se nám v tom docela daří. Kvalitní pomůcky umožňují stomikům návrat k normálnímu způsobu života.

Meziříčská nemocnice pořádá pro ženy předporodní kurzy Valašský deník 2. Jejich cílem je co nejlépe připravit budoucí rodičky na příchod dítěte. Kurz je nově rozdělen do tří lekcí a jeho součástí je také prohlídka porodního sálu, včetně porodního a novorozeneckého oddělení. Lektorky také rodičky naučí správnou techniku dýchání. V druhé lekci se budoucí maminky seznámí s šestinedělím a kojením. Třetí lekce je zaměřena na péči o novorozence.

Náplní kurzu je i prohlídka porodního sálu a porodního oddělení. Předporodní kurzy pořádá také nemocnice ve Vsetíně. Zdá sa to neuveriteľné, až pritiahnuté za vlasy, ale je to tak. Ba dokonca aj medzi zdravotníkmi. Pritom dotykom rúk sa infekcie prenášajú najjednoduchšie. Už vlani sa zvolenská nemocnica zapojila do Svetového dňa hygieny rúk, ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia.

Počas rozsiahlej osvetovej akcie si profesionálni zdravotníci, ale aj verejnosť a pacienti mohli preveriť výsledok svojej techniky umývania a dezinfekcie rúk. Svetlo UV lampy im ihneď dalo odpoveď, ako to zvládli. Inak to nie je ani tento rok. Zrejme nie je náhodou, že nemocnica vo Zvolene, ktorá pripisuje taký význam hygiene a dezinfekcii rúk, získala aj ocenenie Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz za rok za čistú nemocnicu.

Všetky pracoviská zvolenskej nemocnice sú štandardne vybavené prostriedkami na dezinfekciu rúk. Tie sú trvalé prístupné pre všetkých pacientov a návštevníkov zariadenia. Dezinfekcia rúk tu prebieha podľa najnovších algoritmov.

Tu už pochopili, že šetriť na hygiene rúk a dezinfekcii všeobecne je vlastne veľkým plytvaním peňazí. UV lampa odhalí v nemocnici nedokonale umyté ruce Novojičínský deník 4.

Otázka, kterou slýcháme od svých rodičů odmalička. Tato každodenní činnost patří mezi nejjednodušší způsoby, jak zabránit vzniku a šíření infekcí.

S jednou důležitou podmínkou. Musí se dělat správně. Jak však dokazují každoroční testy, lidé si ruce mýt neumí. Proto se nejen novojičínská nemocnice připojuje k mezinárodní akci Zachraňte životy — myjte si ruce, kterou každý rok vyhlašuje Světová zdravotnická organizace WHO — World Health Organisation.

Koná se dnes dopoledne 9. Osvěta bude probíhat speciální metodou, při níž bude využita UV lampa. Celý proces přiblížila Hana Szotkowská, mluvčí skupiny Agel, který novojičínskou nemocnici provozuje. V rámci této akce budou navíc u ambulancí s největším provozem nastálo instalovány dávkovače s dezinfekčním roztokem, který bude pacientům a návštěvníkům nemocnice od dnešního dne stále k dispozici.

V nemocnici lidem ukáží, jak si umýt ruce Olomoucký deník 7. Je určena zaměstnancům i veřejnosti. Lidé mohou přijít od 9 do 14 hodin do prostor centrálního příjmu nemocnice. Umyté ruce si poté mohou zkontrolovat pod UV lampou, aby zjistili, jestli postupovali správně.

Nemocnice opravila koupelny pro malé pacienty Šumperský a jesenický deník Rekonstrukce trvala dva měsíce a přišla na více než čtvrt milionu korun. Nově zrekonstruovaná koupelna nabízí dva sprchové kouty oddělené přepážkou od dvou záchodů kabinkového typu. Její slova potvrdila i narůstající fronta lidí, která se tvořila přede dveřmi kožní ambulance. Na vyšetření znamének dorazila i osmadvacetiletá Jana Koutná. Prohlédnout znaménka by si zvláště v jarních a letních měsících měli nechat také ti, které kožní problémy netrápí.

Nádor totiž může podle odborníků vzniknout i na zcela zdravé kůži, na které jsou znaménka. Pacienti, u kterých dermatologové zjistí změny na pigmentových znaménkách, musí podstoupit další vyšetření na specializovaném pracovišti.

Kromě prohlédnutí pigmentových útvarů na kůži lékaři rovněž radili, jak moc je radno vystavovat se v nadcházejících měsících slunci. Za posledních třicet let stoupl v republice počet melanomů více než čtyřikrát. V roce proto vznikla akce Evropský den melanomu, ke kterému se o dva roky později připojila i Česká republika. Chirurgické oddělení totiž nedávno získalo certifikát Centra pro řešení kýl, a zavázalo se tak k dodržování standardů v diagnostice, operační technice a také pooperační péči.

Operace kýly patří mezi druhý nejčastější výkon. V Prostějově ročně lékaři operují okolo tři sta kýl různého druhu. Vývoj technologií a techniky operování však prochází dynamickým vývojem. V rámci databáze spojené s certifikátem mohou lékaři porovnat výsledky celkem jedenácti českých pracovišť. Prostějovská nemocnice například jako první v České republice provedla zákrok pomocí nové síťky PhysioMesh, která řeší velké defekty stěny břišní, a jako první rovněž použila speciální sešívačku Securestrapp používanou pro fixaci kýlních sítěk.

Ročně lékaři na chirurgickém oddělení v Prostějově operují více než tři sta pacientů s nejrůznějšími druhy kýly, přičemž se mezi postiženými často vyskytují i lidé ze vzdálenějších regionů České republiky. Na mamograf do července zadarmo Právo Vedení Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, se proto rozhodlo prodloužit ojedinělou nabídku do konce července.

Ženy od 40 do 45 let, kterým vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny, a které tak jako samoplátkyně musí za vyšetření zaplatit běžně korun, mohou tak nadále v prostějovské nemocnici podstoupit mamografický screening zdarma a bez žádanky.

Dodala, že karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen. Ročně jich touto chorobou na světě onemocní více než půl miliónu, v Česku pak podle nejnovějších statistik kolem sedmi tisíc. Největší naději na uzdravení mají především pacientky, u kterých je včas stanovena diagnóza a následně zahájena léčba.

To mohou podstoupit zdarma jednou za dva roky v rámci prevence všechny ženy starší 45 let. Jako samoplátkyně mohou podstoupit mamografické vyšetření ženy od 40 let. Hlavním cílem akce je zvýšit počet preventivních prohlídek prsu i u žen mladších pětačtyřiceti let a celkově zlepšit informovanost žen o rakovině prsu.

Prostějovská nemocnice se zařadila do sítě mamografických center už v roce Loni na pracovišti podstoupilo mamografické vyšetření zhruba žen z Prostějova a okolí. Celkem žen bylo vyšetřeno v rámci preventivního screenningového programu, zbylé ženy pak byly vyšetřeny na doporučení svých lékařů. Součástí rekonstrukce byla také výměna starého okna za plastové a doplnění vnitřních žaluzií. Na webových stránkách nemocnice je odkaz na elektronický formulář na adrese: UV lampa odhalila špinavé ruce Týdeník Bruntálský Region Ne všichni si umyli ruce řádně.

Instruktáže k hygieně rukou pořádají v Podhorské nemocnici pravidelně, aby vysvětlili, jak důležité je správné mytí rukou, zabraňující přenosu a šíření vážných infekčních onemocnění. Též personál nemocnice je v dodržování všech protiepidemických zásad pravidelně proškolován.

Ač je to s podivem, ne každý si umí ruce umýt pořádně. V rámci Světového dne hygieny si nejprve nanesli ve středu 9. Poté si zkusili správně umýt ruce a pod speciální UVlampou si zkontrolovali, zda postupovali řádně.

Neumytá místa se pod lampou projevila barevně odlišně od umytých. Akci si pochvalovala také učitelka Martina Horáková ze určitě přispěje k tomu, aby si vše k hygieně rukou dobře zapamatovali. Policisté dokázali, že heslo Pomáhat a chránit dokážou naplňovat i mnohem nevšedněji. Výprava policistů do transfuzní stanice podpořila dárcovství krve a plazmy nepostradatelné při záchraně zdraví a lidských životů. Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60 let.

Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí zdravotnický pracovník přímo na odběrovém středisku. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.

Dárce získá pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od své zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu ve výši dvou tisíc korun. Tato zajímavá forma Novojičínský deník Dětem trpícím pohybovými problémy nyní svítá naděje na uzdravení. Vojtova metoda, již používají v novojičínské nemocnici, má výborné výsledky.

Těžké chvíle, které prožívají rodiče novorozenců, batolat či větších dětí s vážnými pohybovými problémy, se snaží alespoň zčásti usnadnit lékaři a zdravotníci v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně. Tamní rehabilitační oddělení pomáhá více než dvěma stovkám dětských pacientů. Lékem na jejich potíže je takzvaná Vojtova metoda. V nemocnici číslo 4 srpen v Novém Jičíně se zmíněný způsob léčby stal neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie.

Lékaři jej využívají především u pacientů s neurologickou, chirurgickou nebo ortopedickou diagnózou. Novojičínská nemocnice není ve využívání Vojtovy metody žádným nováčkem. Naopak, má s ní bohaté zkušenosti. Výsledky letitého užívání na sebe nenechaly dlouho čekat. Stovky pacientů hovoří samy za sebe. Hlavními pacienty rehabilitací jsou děti. Vojtova metoda je unikátní rehabilitační metoda, jejíž základy položil a rozpracoval český lékař, dětský neurolog Václav Vojta v Myslíme na cíl, ne na pohyb, který vykonáváme pro jeho dosažení.

Žhavou nemocnice je tak v očním lékařství srovnatelná s úrovní u lékařů ze Švýcarska, Belgie či Rakouska, kde již tato zkouška nahradila národní atestace.

I přesto jsem se ji rozhodla podstoupit, neboť ji považuji za důležitou pro svůj budoucí profesní rozvoj. Velice mě rovněž zajímalo, V nemocnici vám nově zjistí kortizol ve slinách Zdravotnické zařízení v Italské omládlo Železničář 3. Soukromé zdravotnické zařízení sídlí v budově, která patří Českým drahám, a železničáři stále tvoří důležitou část zdejších pacientů. Rekonstrukce se dotkla například nového centra jednodenní péče včetně moderního operačního sálu. Léčebna dlouhodobě nemocných získala dalších 18 lůžek.

Proměnou prošly i laboratoře. Oční lékařka získala prestižní evropský titul Šumperský a jesenický deník 5. Úroveň vědomostí lékařky ze Šumperské hospitalizaci prodloužit, jsou využívána lůžka na jiných odděleních. Součástí lůžkové části je moderně zařízený operační sál pro mikrochirurgii oka. V roce oddělení provedlo operací. Oční oddělení poskytuje také nadstandardní placené služby — například operaci převislé kůže víček, odstranění znamének v oční oblasti a další.

Mezinárodní zkoušku považuje jednoznačně za náročnější. Navíc jsem se také musela doučit optiku, která součástí českých atestací není. Jsem ráda, že patřím mezi několik málo českých lékařů, kteří tuto zkoušku mají. Oční oddělení Šumperské nemocnice disponuje moderním denním stacionářem s lůžky, která jsou využívána od sedmi do sedmnácti hodin převážně pro operované pacienty.

Na oddělení je zaveden režim jednodenní chirurgie, což znamená, že pacienti ráno přijdou, po vyšetření jsou operování a ještě tentýž den odpoledne po kontrole mohou jít domů. Výjimečně, pokud je zapotřebí Prostějovský deník 7. Vyšetření je zaměřeno na zjištění kortizolu ve slinách.

Jeho hlavní výhodou je rychlý neinvazivní odběr bez přípravy vzorku. Výsledky, které jsou k dispozici do čtyřiadvaceti hodin, umožní odhalit Cushingovu chorobu či Addisonovu nemoc. Je možné ho dělat opakovaně během dne. Dodal, že zjištění kortizolu ve slinách v nočních hodinách je dobré u dětí nebo u stresovaných osob, u nichž může být ovlivněna kůra nadledvin, která kortizol produkuje.

Vyšetření dokáže odhalit také Addisonovu nemoc, což je važné endokrinní onemocnění. Její neléčení může vést k Addisonské krizi, která se projevuje slabostí, zvracením, bolestmi břicha, hlavy, svalů, horečkou, průjmy, změnami srdečního rytmu a může skončit i smrtí.

V Levoči majú nový röntgen Zdravotnícke noviny 7. Do prevádzky ho dali 6. Zároveň v areáli nemocnice otvorili aj novú onkologickú ambulanciu. Doteraz sídlila mimo areálu. Rekonštrukcia starších priestorov stála viac než tisíc eur.

Ambulancia, kde mesačne ošetria okolo pacientov, má po rekonštrukcii na podávanie chemoterapie namiesto dvoch lôžok tri, čím sa zlepšilo ošetrenie.

Aj vyšetrenia na novom RTG sú modernejšie a bezpečnejšie. Poliklinika Ostrava, která jako první ve skupině Agel tiskne elektronické recepty asi měsíc, už je počítá na stovky. Lékaři frýdecko-místecké nemocnice, kteří začali v dubnu, jich už vydali skoro tři tisíce. A to se jich zatím zapojilo do programu jen Postupně se přidají další lékaři a také další zdravotnická zařízení. Moderní recepty se zkrátka budou šířit jako lavina.

Zdravotníci, kteří už je používají, i někteří pacienti jsou výhodami nadšení. Jenže lékáren, které je přijímají, je v kraji zatím sotva patnáct. Pokud tedy chcete dál chodit ke svému lékárníkovi, který nemá potřebné vybavení, chtějte od lékaře klasický recept či hybrid. ERecept je jistě supr věc, ale nikdo nemá právo vám ho nutit.

Ročne majú okolo pacientov. Digitalizácia zvýši kvalitu obrazu a zjednoduší diagnostiku. Oční ambulance má počítačový perimetr Olomoucký deník Počítačový perimetr nahradil dosluhující přístroj.

Vyšetření na perimetru, které rozsah zorného pole zkoumá, není bolestivé a ani nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Druhým okem fixuje světelný bod před sebou. Výsledek je k dispozici ihned. Výpadkem zorného pole se může projevit řada chorob — onemocnění sítnice, zrakového nervu.

Výpadek zorného pole může nastat i při onemocněních centrální nervové soustavy. Nemocnice dnes odmění dárce krve Prostějovský deník Nemocnice všechny dobrovolníky odmění v rámci Světového dne dárců krve, který připadá právě na Podle jeho slov bývá nejkritičtější situace v zásobení transfuzními přípravky v letních měsících. Dárcem se může stát člověk, kterému je mezi 18 a 60 lety a váží více než 52 kilogramů. Čím dřív žena léčbu nasadí, tím dříve se nemoci zbaví a zabrání riziku přechodu do chronického stádia nebo vzniku dalších zánětlivých komplikací.

Pokud se nepříjemné pocity projeví i u partnera, je nutné, aby se přeléčil také on. Přenosná choroba může postihnout i muže, proto je lepší při projevech mykózy vynechat pohlavní styk. Muži mohou být i nosiči tohoto onemocnění, ale přitom se u nich nemusí rozvinout a projevit. Ženy by neměly podceňovat, pokud se kvasinkové infekce vrací.

Potom je vhodné svěřit se do péče odborníků, aby se vyšetřeními zjistilo, proč vlastně potíže přicházejí opakovaně, protože to může mít různé příčiny.

Nemocnice přivítala prvodárce krve Novojičínský deník S přicházejícím tropickým počasím počet zánětem stižených žen stoupá. Častým jevem je vaginální mykóza, kterou prodělají alespoň jednou v průběhu života tři ženy ze čtyř. Mezi nejčastější příčiny zánětů patří podle gynekologa a ředitele nemocnice Mariána Olejníka prochladnutí v mokrých plavkách, nošení přiléhavých neprodyšných materiálů, nechráněný pohlavní styk a nevhodné sexuální praktiky. V Novém Jičíně darují lidé krev pravidelně.

Dárcem se mohou stát zájemci od 18 do 60 let. Člověk, který chce darovat krev, musí být úplně zdravý, což posoudí zdravotník na transfuzním oddělení. Pro hladký průběh odběru by měl dárce den předem hodně pít, nejíst tučná jídla a nepít alkohol. Ráno je vhodné lehce posnídat. Not available for sale in the U. Stačí přidat vitamín D.

Naopak by měli být aktivní, začít s pohybem, což jim pomůže a pak také může zlepšit i jejich náladu. Cvičit lze totiž v jakémkoli věku. Cvičení podle odborníků také prodlužuje lidský život a snižuje riziko vzniku úrazu. Různé druhy cvičení pomáhají zlepšit fyzickou kondici a načerpat novou energii, kterou člověk potřebuje. Míra úmrtnosti starších osob, které mají dobrou fyzickou kondici, je dokonce až poloviční oproti lidem bez kondice. S přibývajícím věkem dochází v organismu člověka postupně k mnoha změnám, které jsou příznakem tělesného i psychického opotřebení.

Řada starších lidí například po různých operacích, po cévních mozkových příhodách nebo po úrazech upadne do letargie. Barbora Zbránková s tím, že v českotěšínské nemocnici se rehabilitace provádí rekondičním cvičením pod dohledem zkušených fyzioterapeutů přímo na odděleních. V letošním roce byla na oddělení odborné ošetřovatelské péče Nemocnice Český Těšín hospitalizovaná jednaosmdesátiletá žena.

Seniorka kvůli obrovským nehojícím se vředům na dolních končetinách přestala chodit. Kromě léčby kožních defektů jsme ji přesvědčili, aby začala s drobnými cviky. První měsíc v nemocnici jsme s paní trénovali jen sed, další měsíc stoj a posléze i jednotlivé kroky v chodítku. Po dalším měsíci byla pacientka schopná chodit o jedné holi. Barbora Zbránková s tím, že nyní paní zvládá přejít již celou chodbu oddělení i několikrát denně.

Ale pro seniory a lidi s handicapem je těch možností málo, nebo téměř žádné. Najdou se místa, kde fyzioterapeuti a lektoři nabízí těmto lidem nejrůznější druhy společných i individuálních cvičení.

Tempo a náročnost cvičení seniorů je, ale nutné přizpůsobit jejich věku a zdravotnímu stavu. Zatímco jeden senior v pohodě absolvuje nordic walking, plave či jezdí na kole, tak pro stejně starého seniora je problém drobné cvičení s míčkem.

Ve vyšším věku se necvičí kvůli dosažení nějaké maximální výkonnosti, ale doporučuje se opravdu nízká intenzita. Je vhodné dávkovat zátěž podle toho, jak se člověk zrovna v daný den cítí. Již po padesátém roce věku je třeba přistupovat ke cvičení obezřetněji, protože například výrazně stoupá riziko cévních příhod. Proto by třeba maximální tepová frekvence měla být nižší. Vyřadit se tak musí cviky hlavou dolů, také změny poloh by neměly být tak rychlé, jde třeba o zvedání se ze země.

Velmi vhodné pro seniory je cvičení ve vodě, což lze dělat celoročně. Klíčovým prvkem cvičení ve vodě je vztlak vody, který ovlivní procento tělesné váhy využívané při cvičení. Díky vztlaku pracujeme v průměru s až o 50 procent nižší hmotností vlastního těla oproti běžnému cvičení. Cvičení ve vodě je vhodné hlavně pro ty, kdo mají problémy s kyčlemi nebo koleny, protože ty ve vodě nejsou tolik namáhané. Další možností je pěší turistika. Dvě až tři hodiny chůze týdně nebo půl hodiny chůze pět až šest dní v týdnu je pro seniora zcela dostatečných.

Mezi aktivní cvičební prvky patří také jízda na kole, rotopedu či strečink, který napomáhá obnovit původní pružnost zkrácených svalů. Lidé mohou cvičit, i když mají problém s pohybem. V mnoha zdravotnických zařízeních jsou kvalitní rehabilitační přístroje, které se hodí hlavně pro lidi ve vyšším věku, jež nemají dostatek pohybu a rychle ztrácejí svalovou hmotu.

Přístroj mohou používat i částečně imobilní osoby, které jsou upoutané na invalidní vozík. Někteří starší lidé ale kvůli špatnému zdravotnímu stavu či únavě nezvládnou například cvičení ve vodě nebo se jen procházet. U těchto seniorů by měly přijít na řadu základní a lehké cviky. Při cvičení je zapotřebí si stanovovat i krátkodobé a reálné cíle a neupínat se jen na dlouhodobý přínos. Před časem byl v Nemocnici Český Těšín hospitalizován jedenašedesátiletý muž. Po angíně se mu vytvořily abscesy za mandlemi a průdušnicí, přičemž zánět postupoval k plicím.

Onemocnění bylo natolik vážné, že muži selhaly plíce a on musel být resuscitován. Poté mu byla udělána tracheostomie a celkově jeho organismus tak zeslábl, že měl problémy se jen přetočit na lůžku.

Na oddělení odborné ošetřovatelské péče se během dvou měsíců při aplikaci programu rehabilitačního ošetřovatelství jeho stav zlepšil natolik, že odmítl další rehabilitační léčbu a odešel domů jen s pomocí dvou berlí. Baránkovi ukázal, jakých dalších pokroků dosahuje.

Celý zdravotnický personál z něj má velikou radost. Hemoroidy léčí ambulantně bez operace pomocí moderního přístroje Hemoron Hlavní předností odstranění hemoroidů pomocí moderního přístroje je okamžitý a dlouhodobý výsledek. Ladislav Langner M oderní ambulantní způsob léčby hemoroidů nabízí svým pacientům gastroenterologická ambulance Nemocnice Český Těšín. S pomocí přístroje Hemoron je pacientům šetrně aplikován do místa primárního vzniku hemoroidu monofázický proud z nízkonapěťového zdroje, čímž hemoroidy postupně úplně vymizí.

Zákrok je téměř bezbolestný, nevyžaduje hospitalizaci ani narkózu. Hlavní předností odstranění hemoroidů pomocí moderního přístroje je okamžitý a dlouhodobý výsledek. Metoda nezpůsobuje zjizvení, infekční komplikace či hnisání v místě zákroku. Ladislav Langner z gastroenterologické ambulance českotěšínské nemocnice. Pacienti rovněž oceňují především bezpečnost přístroje a také fakt, že zákrok ve většině případů nedoprovází žádné krvácení.

Poté na každý hemoroid aplikujeme postupně monofázic- ký elektrický nízkonapěťový proud. Zpravidla druhý den po zákroku mají pacienti stolici již zcela bezproblémovou. Hemoroidy jsou onemocněním žilního systému a postihují až polovinu populace, a to nejčastěji ve věku od 45 do 60 let. Hemoroidy, žilní pletence v oblasti konečníku, jsou fyziologickou součástí každého lidského těla. Mezi nejčastější symptomy patří krvácení z konečníku, svědění či mokvání. Nemocnice Text a foto: Radka Baková 29 ročník 6 číslo 4 srpen Lékaři jako první v zemi implantovali mitrální chlopeň bez potřeby chirurgické operace Dalším unikátním zákrokem se mohou pochlubit lékaři Kardiocentra Nemocnice Podlesí.

Hana Szotkowská biologická chlopeň a s tím se jí vrátily také její srdeční potíže. Navíc jsem začala ztrácet vědomí a omdlívat. Při jedné takové ztrátě vědomí jsem si dokonce zlomila levou paži. Helena Hercová po úspěšné operaci Nemocnice J 30 ako první v Česku implantovali třinečtí lékaři devětasedmdesátileté ženě z Ostravy pomocí katetru mitrální chlopeň a zachránili jí tak život. Devětasedmdesátiletá Helena Hercová už v minulosti podstoupila náhradu srdeční chlopně avšak za pomoci klasické kardiochirurgické operace.

Umělá srdeční chlopeň se však po čase také opotřebovala a další kardiochirurgickou operaci by žena s největší pravděpodobností už nepřežila. Lékaři jí tak implantovali mitrální chlopeň pomocí katétru. Díky průlomovému zákroku lékařů Nemocnice Podlesí se tak mitrální chlopeň stala další, v pořadí již třetí chlopní, která je v srdci a dá se vyměnit katetrizačně, tj.

Srdíčko začalo selhávat Helena Hercová milovala celý život procházky přírodou. Denně ušla desítky kilometrů. Bylo jí 74 let, když se během procházek začala zadýchávat, neboť jí začalo selhávat srdíčko.

A tak musela podstoupit klasickou kardiochirurgickou operaci, během které lékaři ženě nahradili její srdeční chlopeň bioprotézou. Během zákroku paní Helenu napojili na mimotělní oběh, zastavili jí srdce, vystříhali jí chlopeň a našili místo ní chlopeň novou — biologickou.

Poté ženě srdce zase zašili, odpojili ji od mimotělního oběhu a zašili hrudník. Po několika měsících se žena zotavila a opět si začala užívat svých milovaných procházek v přírodě. Bohužel po pěti letech se paní Heleně zúžila i její Zcela nový postup Lékaři však u ženy další chirurgickou operaci odmítli. Navíc je třeba dodat, že tabletová ani injekční léčba tohoto onemocnění neexistuje.

Po dohodě s pacientkou se proto lékaři rozhodli pro zcela jiný postup, který dosud žádné z českých pracovišť nezvolilo, a to že mitrální chlopeň bude implantována pomocí katétru. Zákrok se do určité míry podobá implantaci aortální chlopně, která se provádí v Česku od roku S tím rozdílem, že aortálních chlopní bylo v České republice implantováno už a mitrální chlopeň dosud žádná. Jedná se o úplně jiný způsob léčby. Jedinou součástí léčby, kde se používá skalpel, je malý pěticentimetrový vstup v levé části hrudníku v oblasti srdečního hrotu.

Takto připravenou cestou lékaři zavedli do nemocné chlopně chlopeň novou, která má ve svinutém tvaru rozměr 6 milimetrů. Ta se však po pečlivém zaměření rozvine pomocí speciálního balonku do své původní velikosti, tj. Naděje na přežití pro další pacienty Celý zákrok provádí tým pěti lékařů Kardiocentra, odehrává se v celkové narkóze, za kontroly rentgenu a ultrazvuku a trvá zhruba dvě hodiny. Pro nemocného je tento způsob léčby mnohem šetrnější než druhá, opakovaná chirurgická operace.

Slova lékaře potvrzuje také samotná pacientka: Jednak je zákrok mnohem méně bolestivý, takže si ani nepřipadám, že bych byla po nějaké operaci. Sama si sednu, dokonce se sama postavím na nohy a můžu chodit i bez cizí pomoci. Desetikilometrové procházky už asi absolvovat nebudu, přesto je to pro mě v podstatě takový malý zázrak.

Nemocnice Podlesí je součástí ucelené národní sítě kardiovaskulárních center od roku , kdy ji vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Za tu dobu provedli lékaři Nemocnice Podlesí jako první v Česku hned několik unikátních zákroků. Jako první v zemi naimplantovali pomocí katetru novou umělou chlopeň do plícnice jedna ze čtyř chlopní, které se nacházejí v srdci bez potřeby složité operace. Loni na jaře pak například odstranili šestašedesátiletému pacientovi pomocí speciálního clipu nedomykavost dvojcípé chlopně bez nutnosti chirurgického zákroku, který by často vážně nemocní pacienti přežili jen těžko.

Nemocnice Podlesí kvůli bezpečnosti pacientů zakoupila uzamykatelné skříňky Skřínky slouží hospitalizovaným pacientům nejen na osobní věci, ale pro cenné i jinak důležité předměty. N ejedna nemocnice se může stát terčem útoku zlodějů. Mnohdy jsou odhaleny případy krádeží a potom i zaručeně nejlepší nemocnice částečně přichází o svou dobrou pověst.

Proto se v Nemocnici Podlesí během měsíce června objevilo na chodbách zdravotnického zařízení na sto dvacet uzamykatelných skříněk. Tyto úložné skříňky jsou zřízeny v předsíních všech pokojů pro pacienty na standardních lůžkových odděleních, jako jsou kardiologie, chirurgie a kardiochirurgie. Skříňky slouží hospitalizovaným pacientům nejen na osobní věci, ale pro cenné i jinak důležité předměty. Klíče od skříněk jsou předány vždy osobně každému pacientovi, který bude mít o úschovnu zájem, a po dobu své nepřítomnosti na oddělení, v případě vyšetření, operace či invazivního zákroku předá klíče personálu, který je vezme pod kontrolu.

Při propuštění z nemocnice pacient klíč opět odevzdá zdravotníkovi na oddělení. Jana Želazková 31 ročník 6 číslo 4 srpen Po mozkové mrtvici se lidé často učí opět mluvit, psát i číst Léčba má smysl, pokud k ní dojde nejpozději 4,5 hodiny poté, co pacient začal pozorovat příznaky mrtvice. Artishock nout i mnohem mladší ročníky, ve výjimečných případech dokonce i děti. Cévní mozková příhoda — iktus nebo zastarale mrtvice — je druhou nejčastější příčinou úmrtí na celém světě.

Ročně cévní mozková příhoda postihne 15 miliónů lidí, v České republice asi 35 lidí za rok. Nemocnice P 32 řed časem čtyřicetiletý muž, bývalý voják z povolání zvyklý na to, že jej všichni poslouchají na slovo, byl stižen akutním uzávěrem jedné z mozkových tepen a následným mozkovým infarktem v levé mozkové hemisféře. Záchranná služba muže naštěstí ihned odvezla do nemocnice a místní lékaři po vyšetření sdělili diagnózu — cévní mozková příhoda.

S následky této nemoci se potýká dodnes. Ihned po prodělané mrtvičce se u muže objevila slabost pravých končetin, nerozuměl a také špatně mluvil. K tomu se později přidala těžká deprese. Lékaři se snažili minimalizovat všechny následky mrtvice na organismus. Během tří měsíců strávených v rehabilitačním centru se znovu učil chodit, používat ruce i nohy, kreslit a psát.

Postupně se mu podařilo všechny ztracené schopnosti obnovit, i když ne v plné míře. Pouze trpělivou logopedickou péčí a nácvikem řeči a psaní levou rukou se podařilo komunikační dovednosti muže zlepšit natolik, že je dnes schopen samostatné existence včetně řízení automobilu.

Mozková mrtvice se netýká jen starších lidí nad 65 let. V dalším případě může krevní sraženina přicestovat odjinud, nejčastěji ze srdce, tomu pak říkáme embolie. Takto vzniká ischemická mozková příhoda neboli mozkový infarkt. V obou případech je část mozku odříznuta a hrozí její nenávratné poškození. Nervové buňky v jeho nejbližším okolí až za několik hodin. Mrtvice přichází náhle a projevuje se hlavně slabostí až ochrnutím, poruchou řeči a vidění. Varovným signálem této nemoci bývá svěšený koutek.

Když se člověk s podezřením na cévní mozkovou příhodu, jak se mrtvici odborně říká, pokusí usmát, koutky úst nedostane do stejné výšky. Zasažený mrtvicí také nedokáže udržet ruce natažené před sebou, jedna z nich začne rychle klesat. Asi nejvíce vystraší poruchy řeči, postižení obvykle nejsou schopní dát dohromady smysluplnou větu. Objevují se také poruchy vidění a úporné bolesti hlavy. Jestliže se tyto příznaky objeví, není nad čím přemýšlet — jediným dobrým řešením je rychlé přivolání lékaře.

Podle něj příliš mnoho lidí však zbytečně váhá, takže se promešká vzácný čas. Následky pak někdy bývají tragické. Psychologa potřebuje i rodina Léčba má smysl, pokud k ní dojde nejpozději 4,5 hodiny poté, co pacient začal pozorovat příznaky mrtvice.

Právě proto se nevyplatí snaha se z mrtvice vyspat — příznaky do rána nevymizí a stav nemocného se výrazně zhorší. Při včasném zásahu lékařů se může stát, že člověk se do běžného života vrátí téměř nezasažený, ale častěji se u pacientů, kteří mrtvici prodělali, objevují poruchy hybnosti jedné nohy či ruky, případně ztráta citlivosti na jedné polovině těla. Narušena bývá také schopnost číst a psát, nemocní mají potíže s řečí. Součástí léčby je vždy rehabilitace. Lékaři se snaží, aby nepostižená část těla převzala funkce té postižené.

Na kvalitních iktových pracovištích a nemocnicích bývá k dispozici logoped, psycholog i sociální pracovník, kteří se snaží vrátit nemocného do života. Rady psychologa potřebuje také rodina postiženého. Řada lidí s mozkovou mrtvicí se znovu učí číst, psát a také mluvit. Řada takto nemocných ale nechce spolupracovat. Většinou se vztekají nebo reagují popudlivě kvůli tomu, že jim mozek neslouží tak jako dřív.

Často také upadají do stavu těžkých depresí nebo apatií. Tvrdí, že v jejich stavu je už všechno stejně jedno. V loňském roce osmdesátiletá paní utrpěla mozkový infarkt zřejmě jako následek zažívacích potíží s úporným zvracením, které dostala po požití pečené makrely. Zničehonic paní celá pravá polovina těla ochrnula. Špatně mluvila a ztratila schopnost číst i psát. Chvílemi dokonce nepoznávala své blízké.

Po zhruba třech týdnech, kdy sice částečně rozuměla, ale nebyla schopna produkce řeči, náhle zvolala: Mozkové příhodě se přitom dá předcházet.

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, kouření, obezita, vysoká hladina cholesterolu a cukrovka. Nechtějí mezi lidi a když už se mezi ně dostanou, obávají se projevit.

Kolenní klouby vyměňují novou metodou Díky přesným šablonám jsou tyto zákroky přesnější, rychlejší a také šetrnější. Pavel Pilař O rtopedi Nemocnice Prostějov začali jako jedni z prvních v České republice vyměňovat kolenní kloub za endoprotézu novou moderní metodou. Pacienti se po zákroku mohou rychleji vrátit do každodenního života a mohou očekávat lépe fungující kloub s delší životností. Pacientovi, který jde na endoprotézu kolenního kloubu, je pomocí magnetické rezonance vytvořen trojrozměrný model jeho kolenního kloubu a na základě těchto absolutně přesných údajů je pak klientovi vyrobena operační šablona na míru.

Každý jednotlivý pacient tak dostane kloub vyrobený podle vlastní končetiny. Díky této přesnosti se výrazně prodlouží životnost implantátu, protože se pomaleji opotřebuje. Dokonalou přesností je možné rovněž předejít případné reoperaci kvůli nesprávnému umístění kolenní náhrady. Mezi další obrovskou výhodu nové metody patří šetrnost. Rovněž neexistují výrazná indikační omezení, která by podstoupení operace novou metodou vylučovala. Magnetická rezonance totiž na rozdíl od rentgenu nepředstavuje pro pacienty žádnou radiační zátěž.

Zákrok pomocí nové metody dosud v prostějovské nemocnici podstoupilo několik pacientů, kteří si zákrok nemohou vynachválit.

Jedním z prvních, kterému lékaři v těchto dnech vyměnili kolenní kloub novou metodou, je 70letý František Přidal. Jelikož mu před čtyřmi lety rovněž v Prostějově měnili po úraze kolenní kloub klasickou metodou, má pan František možnost srovnávat. Abych se kamkoliv dostal, musel jsem doslova odskákat na židli.

Návrh lékařů podstoupit zákrok šetrnější metodou ochotně přijal, i když kvůli zákroku musel zrušit již dlouho plánované lázně. Vlastní operaci předcházela řada vyšetření. Zákrok, který vedl primář Pavel Pilař, podstoupil pan František v lokální anestézii. Sice ani tehdy, před čtyřmi lety po zákroku, jsem nijak zvlášť netrpěl, ale pamatuji si, že tehdy jsem si ránu musel ledovat, což teď vůbec není nutné.

Myslím si, že tento zákrok je opravdu šetrnější. Radka Baková 33 ročník 6 číslo 4 srpen Každý muž nad padesát let by si měl nechat vyšetřit prostatu Ročně je v České republice diagnostikováno přibližně nových případů rakoviny prostaty a okolo mužů na ni zemře. Radka Baková problémy s močením takřka každý muž. Mikroskopická ložiska karcinomu prostaty byla objevena ale už u třicetiletých mužů.

Český amatérský Sintie sama - Banapro s. Hot czech, štěně touží a chtějí být sluttest, vítězství štěně je juvenilní zajíček, který je zvyklý, že nic, to dítě touží. Nyní, že by dítě má pouze jednu věc v duchu fascinující: Jeho mladá žena chuť na mladé člověku.

Euro kočka Alice dostal super nohy a hawt červený nylon hadice, velmi hawt czech model nosí hawt naprosté hadici a předvádí super nohy. Nevinná dívka má hluboké kouření a drsný sex. Those are real Czech streets! Czech gals are willing to do totally everything for cash. Different From other sites with similar themes, where the act is scripted and fake, this is the real thing. Authentic amateurs on the street! Ona podvádí, zatímco její BF není doma. Mall cuties - Amateur czech girls fucking.

Our friends from Czech Republic introduced us to this luscious teen girlie at a local party. She was flirting with every guy in the room, but we got her attention by offering her something hot and naughty, just like she is.

We seduced this horny babe to have her first anal experience shot on cameras, so she can save it for good memories and share it with our members. We decided not to waste any time and left the party for a good place to fulfill our sexy plan.

At first, she was frolicking in a foamy bathtub exposing her delicious ass and shaved pussy and playing with her nice titties. This sultry teen was already as horny as hell, but after our actor licked her clean pink butthole and massaged her little clit with his tongue, this babe was begging to have her innocent ass stuffed with hard cock.

Amateur Casey Jordan pounded for money, Tomas spotted Casey walking to her boyfriend's place, and tried offering her some fast cash for a quick fuck. Veškeré modelky na erotické stránce PornoKasicka.

leden další hledání. ženský mokrý výstřik sex-s-konem povídky incest zoo- sex. Lenka juroskova sex otrokovice, Vanessa decker sex ve škole. prosinec Již zodpovězené dotazy a další články k ženské masturbaci najdete zde: kamerou zensky orgasmus, soukroma videa, přistižena při masturbaci, výstřik Ženská masturbace na privat cz, Sex a erotika lenka juroskova. srpen Největší výběr dlouhých porno videí na téma výstřik do lenka juroskova dlouha porna zdarma Výstřiky spermatu porno videa - porno-zadarmo. JAK SPRAVNE KOURIT PENIS FILMY ZDARMA CZ